Hvad er et regnskab?

Et regnskab er kort fortalt en opgørelse over indtægter og udgifter. Når du har en virksomhed, kan du gennem et regnskab holde styr på, hvor mange penge du tjener, og hvor mange penge du betaler. På den måde kan du få et overblik over, hvordan det går i din virksomhed. Det er vigtigt, at du fører dit regnskab løbende, og kan dokumentere alle indtægter og udgifter.

I et regnskab kan man se resultater for den økonomiske aktivitet i en bestemt periode. En periode for et regnskab kan eksempelvis være månedsregnskab, kvartalsregnskab, halvårsregnskab eller årsregnskab. Det er mest almindeligt for virksomheder at føre regnskab i perioden januar til december og dermed følge kalenderåret, men der kan også være årsager til, at virksomheder vælger en anden periode. Dette kaldes også for et regnskabsår.

Hvad skal et regnskab indeholde?

Indholdet i et regnskab består typisk af en resultatopgørelse og en balance.

Resultatopgørelsen viser, om virksomheden har haft et underskud eller et overskud i det pågældende regnskabsår. Balancen viser værdien, af hvad virksomheden ejer (aktiver) og skylder væk (passiver) i en bestemt periode.

Hvem skal føre regnskab?

Alle virksomheder, som er registrerede, skal føre et regnskab. Det er altså både små virksomheder og store virksomheder, som skal føre regnskab.

Virksomhedens regnskab skal være retvisende, da SKAT har ret til at kende til virksomhedens indtægter og udgifter for at kunne beregne, hvor meget skat, der skal betales.

Hvem har pligt til at lave et årsregnskab?

Det er langt fra alle virksomheder, som skal lave et årsregnskab. Enkeltmandsvirksomheder kan for eksempel nøjes med at lave et skattemæssigt regnskab - også kaldet en udvidet selvangivelse.

Dog skal alle selskaber lave et årsregnskab. Det gælder både anpartsselskaber, aktieselskaber og iværksætterselskaber, som skal udforme et årsregnskab.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage