Udgifter - Hvad er udgifter?

En udgift er et økonomisk begreb, som repræsenterer pengeværdien af en forpligtelse, som opstår når man modtager et aktiv eller en ydelse.

VIl du have hjælp med at holde styr på din virksomheds udgifter? Det kan vi hjælpe med. Prøv Billy gratis.

Som erhvervsdrivende skal du bogføre alle dine udgifter, såvel som dine indtægter. En udgift kan eksempelvis være lønninger af personale, husleje eller betaling for et aktiv fra en leverandør. Indtægter er derfor det modsatte af udgifter

Hvad er forskellen på udgifter og omkostninger?

I realiteten kan man sige, at der er tale om samme betydning, men i praksis kan man sige at udgifter mere anvendes ved køb med et kort tidsperspektiv, modsat omkostninger kan derimod ses som de betalinger, som har en længere varighed. 

Et eksempel på dette kunne være, at en virksomhed har købt en varevogn. Selve købet af varevognen er en udgift, da det er et kortsigtet engangsbeløb. Når det kommer til brugen af varevognen, skal der løbende betales for benzin, reparationer og afgifter. Disse beløb karakteriseres som løbende omkostninger. 

Hvordan bogføres udgifter? 

Udgifter skal bogføres ligesom resten af virksomhedens omkostninger, indtægter og omsætning. Dette skal gøres løbende i balancen samt resultatopgørelsen. Virksomhedens udgifter er også med til at afgøre hvordan årsresultatet kommer til at se ud. Dette regnestykke ser ud således:

Omsætning og indtægter - omkostninger og udgifter = årets resultat

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage