Bogføring - Hvad er bogføring?

Bogføring er at holde styr på virksomhedens indtægter og udgifter. Det er at føre regnskab, så alle poster er afstemt og klar til afslutning af regnskabsåret.

Vil du have hjælp med bogføringen i din virksomhed? Det kan vi hjælpe med. Prøv Billy gratis.

Udgifter og indtægter dokumenteres med bilag. Disse bilag er dokumentationen til myndighederne.

Bogføringen hjælper også virksomheden til et økonomisk overblik. Med et bogføringssystem er opgaven nemt klaret. 

Men hvordan bogfører du?

Hvordan bogfører du udgifter og indtægter?

Alle udgifter og indtægter bogføres under balancen i regnskabet. I balancen skal udgifter (passiver) og indtægter (aktiver) stemme. 

Indtægterne minus udgifterne giver årets resultat for virksomheden. Årets resultat er den endelige opgørelse af virksomhedens over- eller underskud. Det hører til under resultatopgørelsen.

Et regnskab består af resultatopgørelsen og balancen. De to giver tilsammen virksomheden et komplet overblik over økonomien - alle bogførte udgifter og indtægter. I sidste ende bruges resultatopgørelsen og balancen til årsregnskabet.

Men hvordan bogfører du korrekt, så du når frem til balancen og resultatopgørelsen i regnskabet?

Første skridt er, at have styr på hvilke poster som hører under indtægter og udgifter…

Hvad er en udgift? 

En udgift er det beløb, som virksomheden bruger på anskaffelse af et aktiv på kort sigt.

Eksempler på udgifter:

 • Betaling af leverandørere for købte vare
 • Medarbejdernes løn 
 • Betaling af husleje
 • Gebyrer i banken 
 • Køb af IT-udstyr og kontormøbler
 • Betaling for firmabiler 

Hvad er en indtægt?

En indtægt er det beløb, som virksomheden får for salg af vare eller ydelser - det er typisk virksomhedens hovedindtægt. Det er også kaldet omsætningen.

Men en virksomhed kan også have sekundære indtægtskilder...

Eksempler på indtægter:

 • Salg af vare eller ydelser/ omsætning
 • Fortjeneste fra finansielle aktiver f.eks. aktier og obligationer

Når der er styr på hvilke økonomiske poster, som er udgifter eller indtægter skal beløbene ind i et regnskabsprogram. Det gælder også bilagene for hver enkel indtægt eller udgift. 

I praksis kalder man indtægterne og udgifterne for debet og kredit - de termer vil du støde på i et regnskabsprogram.

… Nu bliver det lidt mere kompliceret. Vi skal se nærmere på hvordan du bogfører i praksis med debet og kredit (det dobbelte bogholderi).

Hvad er debet og kredit?

Debet er de penge virksomheden sætter ind på en konto. Modsat er kredit de penge som forlader virksomhedens konto. 

Når der skal være balance i regnskabet, så skal én økonomisk post debiteres og krediteres. Med andre ord, for hver post er der en modpost. 

Det kalder man for dobbelt bogføring, fordi den samme økonomiske post debiteres på en konto og krediteres på en anden konto. 

Noget der minder om volapyk? 

Lad os tage nogle eksempler på bogføring efter principperne i det dobbelte bogholderi … 

Eksempler på bogføring

Eksempel 1: Bogføring af et salg

Du har sendt en faktura til en kunde. Beløbet debiteres på kundens konto. Samme beløb skal nu krediteres på omsætningskontoen. Det er første skridt. 

Nu betaler kunden, hvorefter du kreditere kundens konto og debiterer banken. 

Din indtægt er nu bogført. 

Eksempel 2: Bogføring af en regning

Du har betalt en regning, din virksomhed har modtaget fra en leverandør. Beløbet debiteres på virksomhedens udgiftskonto og krediteres på din virksomheds bankkonto. 

Din udgift er nu bogført. 

Eksempel 3: Bogføring af indkøb til medarbejderne

Du har et udlæg i køb af sodavand til medarbejderne. Beløbet debiteres på kontoen for personaleomkostninger og krediteres på virksomhedens bankkonto. 

Din udgift er nu bogført. 

Hvad siger bogføringsloven? 

Bogføringsloven er reglerne for, hvordan virksomheden bogfører - loven gælder alle virksomheder. 

Bogføringsreglerne siger blandt andet noget om god bogføringsskik og krav til bilagene

Her får du de mest centrale krav fra bogføringsloven … 

Nummerering af bilag

Alle bilag skal have et bilagsnummer. De skal nummereres i kronologisk rækkefølge f.eks. 87 - 88 - 89 - 90. 

Nummereringen skal helst ske i den rækkefølge de økonomiske poster er opstået i løbet af en regnskabsperiode.

Bogfør bilag hurtigst muligt 

Bilagene bogføres hurtigst muligt. Det er god bogføringsskik ifølge reglerne.

Opbevaring af bilag 

Gem dine bilag i 5 år fra udgangen af virksomhedens regnskabsår - også selv om virksomheden ophører.

Sådan lyder nogle af de generelle regler.

Der er dog forskel på, hvilke bogføringsregler en virksomhed er underlagt. Det afhænger af virksomhedens art og størrelse. Kom helt til bunds i bogføringsreglerne lige her

Hvordan kan et bogføringssystem hjælpe med bogføringen?

Der er meget hjælp at hente i et gratis bogføringssystem. Du kan spare en del tastearbejde med de automatiserede funktioner, og du får et komplet økonomisk overblik ét sted. 

I sidste ende frigiver det tid til andre opgaver i virksomheden.

Eksempler på funktioner i et online bogføringssystem: 

 • Bogfør udgifter med digitale bilag ved at scanne fysiske bilag med mobilen. 
 • Send elektroniske fakturaer med en fakturaskabelon
 • Afregn moms og send det til SKAT med få klik.
 • Spar tid med automatisering. Integrationerne klarer en lang række opgaver helt automatisk. Du kan få integrationer til: dit lønsystem,din webshop, dit kassesystem og mange andre integrationer
 • Gratis support alle ugens dage og alle døgnets vågne timer. Supporten er blot en telefonopringning, e-mail eller chat-besked væk.

… Og der er mange flere funktioner, som kan hjælpe med at gøre bogføringen nem, hurtig og billig.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage