Hvad er bogføring?

Bogføring er at føre regnskab.

Når du bogfører, registrerer du alle virksomhedens indtægter og udgifter i regnskabet. Det er vigtigt, at du har bilag for alle transaktioner. Bilagene er din dokumentation over for myndighederne. Bogføring er altså den måde, som du redegør for virksomhedens økonomi.

Det gælder alle køb og salg - selv blomster til en medarbejder, gebyrer i banken eller køb hos cateringfirmaer og fakturaer til kunder samt kreditorfakturaer. Alle disse poster skal ind i dit regnskab.

NB! Der er forskellige bogføringsregler for de forskellige virksomhedstyper. Du finder reglerne i bogføringsloven.

Når du skal have styr på finanserne, behøver det ikke at trække tænder ud. De fleste vælger at bruge et regnskabsprogram til deres bogføring. Der findes mange brugervenlige og automatiserede online løsninger, som gør det nemt og hurtigt at bogføre. Det frigiver tid til andre opgaver i virksomheden.

Indtægter og udgifter

Når du har styr på indtægterne og udgifterne i virksomheden, kan du skabe et økonomisk overblik. Alle udgifter og indtægter bogføres under balancen (passiver eller aktiver). Det er også kendt som det dobbelte bogholderi (debet og kredit), hvor der for hver post er en modpost. På den måde er der balance i regnskabet.

Indtægterne minus udgifterne er virksomhedens resultatopgørelse (virksomhedens over- eller underskud). Resultatopgørelsen og balancen bruges i sidste ende til årsregnskabet.

I et regnskabsprogram kan du få værdifulde informationer om virksomhedens økonomi. Du kan typisk se:

  • Om kunderne har betalt deres regning.
  • Hvor meget der skal afregnes i moms.
  • Forskellen på det faktiske salg og det budgetterede salg for året.
  • Alle virksomhedens udgiftsposter.

Du kan også få brugbar viden til at udvikle og drive din virksomhed eller få en rapport over resultat, balance og meget mere.

Få styr på dine bilag

Et bilag skal ikke bare gemmes og lægges i en mappe. For at bogføre et bilag korrekt skal det nummereres, indeholde bestemte oplysninger og arkiveres i 5 år.

Det kan måske virke som en tung og administrativ opgave, som kan tage meget tid fra driften og udviklingen af virksomheden.

Heldigvis kan du få styr på dine bilag på ingen tid med et online regnskabsprogram. Med den teknologiske udvikling følger nemlig automatisering og mindre tastearbejde.

Sådan vil det typisk fungere:
Når du skal have oplysningerne fra et bilag ind i regnskabsprogrammet, kan du nøjes med at tage et billede af bilaget. Bilaget scannes og programmet overfører oplysningerne helt automatisk.

Nu mangler du kun momssats og konto for at have helt styr på bilagene.

Momsfradrag

Momsfradragene kan være lidt af en urskov at finde igennem. Men når du har styr på dine momsfradrag, kan der være penge at spare.

Når du bogfører en udgift, skal beløbet være inklusiv moms. Det sikrer dig fradraget ved næste momsindberetning.

Er du i tvivl om, hvordan du bogfører korrekt med den rigtige momssats og udgiftskonto?

Der er gratis hjælp at hente med Billy Bogføringshjælp. Du får en lang række bogføringsforslag, som guider dig igennem kategori, momssats og konto.

Eksempel fra Billy Bogføringshjælp: Bogføring af software

Først vælger du en kategori. I dette tilfælde skelnes der mellem to forskellige typer software.

Med kategorien på plads er momssats og konto kun et klik væk. Nu har du opskriften på korrekt bogføring af dine udgifter og indtægter.

Årsregnskab og selvangivelse

I sidste ende skal regnskabet bruges til årsregnskabet eller selvangivelsen. Derfor er løbende og korrekt bogføring værd at bruge tid på.

Samtidig får du også et overblik over alle virksomhedens økonomiske aktiviteter.

Hvis bogføringen bliver en for tung og administrativ opgave, kan du altid få bogføringshjælp hos en revisor.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Billy regnskabsprogram crying logoBilly regnskabsprogram logoBilly regnskabsprogram happy logo

Billy Regnskabsprogram og laptop frontpage billede

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.