Hvad er et bilag?

Et bilag er skriftlig dokumentation for køb og salg. Alle virksomhedens bogførte udgifter, økonomiske forpligtigelser og indtægter skal dokumenteres i et bilag. Det kan for eksempel være bogførte tilbud, fakturaer, ordrer, kreditnotaer, kontoudtog, kvitteringer, lejeaftaler, kontrakter og rykkere.

Her er de forskellige typer bilag:

  • Debitor faktura
  • Kreditor faktura
  • Kreditnota
  • Momsopgørelse
  • Primo saldo

Formålet med et bilag er, at skabe gennemskuelighed i regnskabet.

Hvilke krav er der til et bilag?

bogføringsloven er kravet, at bilagene skal matche med bogføringen. Der skal være bilag for alt. Bogføringsloven gælder for alle erhvervsdrivende virksomheder i Danmark.

Myndighederne kan kræve dokumentationen udskrevet (klarskrift) eller digitalt. Det skal være på dansk og i danske kroner. Der skal desuden kunne gives adgang til et økonomisystem.

Oplysningerne i et bilag:
Et bilag skal indeholde CVR-nummer (sælger og evt. køber), beløb, momsbeløb, købets art og dato. Når man ikke kan skaffe de krævede oplysninger, så er der alternativer. Du kan tage et billede af det købte, bruge en kopi af bankoverførslen, gemme mailkorrespondancen eller få et stempel på kvitteringen. Det vigtigste er, at skaffe den bedst mulige dokumentation.

Mister man et bilag, så kan det bogføres som ”hævet privat” eller noteres som et ”blåt udgiftsbilag”. I et ”blåt udgiftsbilag” giver medarbejderen, som har mistet bilaget, sin underskrift på at udgiften har været betalt.

Nummerering af bilag:
Bilagene skal nummereres og helst bogføres i den rækkefølge, som de er betalt. Det vigtigste er, at der er gennemsigtighed og en ensartet praksis.

Opbevaring af bilag:
Dine bilag for et regnskabsår skal gemmes i 5 år og som udgangspunkt i Danmark.

Der er ingen undskyldninger over for myndighederne, hvis man mister digitale data. Med et online regnskabsprogram slipper du for at tænke på back up.

Valuta: Bruges der en anden valuta end kroner, så skal der optimalt set være dokumentation for transaktionsdagens kurs.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Billy regnskabsprogram crying logoBilly regnskabsprogram logoBilly regnskabsprogram happy logo

Billy Regnskabsprogram og laptop frontpage billede

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.