Hvad er indtægter?

Indtægterne er virksomhedens nettoomsætning og skabes oftest ved salg af varer og/eller tjenesteydelser. Nettoomsætningen er salgsindtægterne efter rabatter er fratrukket og uden moms.

Moms er den afgift virksomheden opkræver på vegne af det offentlige. Derfor er det ikke en del af virksomhedens drift, og indgår ikke i resultatopgørelsen for hverken indtægter eller omkostninger.

I resultatopgørelsen opgøres indtægterne løbende efterhånden som de indtjenes. Der er to indtægtskriterier, som afgør hvilket regnskabsår indtægterne hører under. Det er produktionskriteriet og faktureringskriteriet.

Produktionskriteriet gælder for større og længerevarende projekter, hvor faktureringen først sker i en senere periode. Typisk gælder dette princip for entreprenører, ingeniører, arkitekter og andre ordreproducerende virksomheder. I resultatopgørelsen indføres salgsværdien efterhånden som projekterne færdiggøres. På den måde opnår virksomheden en jævn fordeling over to år.

For faktureringskriteriet gælder det, at indtægterne indføres i resultatopgørelsen på leveringstidspunktet. Der medtages indtægter og omkostninger på faktureringstidspunktet dvs. når arbejdet eller leveringen er afsluttet.

Hvad er forskellen på indtægter og indbetalinger?

Indtægter er de økonomiske tilgodehavender virksomheden har opnået. Indbetalinger er de penge virksomheden modtager f.eks. fra kunder.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Billy regnskabsprogram crying logoBilly regnskabsprogram logoBilly regnskabsprogram happy logo

Billy Regnskabsprogram og laptop frontpage billede

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.