Indtægter - Hvad er indtægter?

En indtægt er den tilkomst af værdi, som en virksomhed typisk får, ved at sælge en vare eller ydelse.

Vil du have hjælp med at holde styr på din virksomheds indtægter? Det kan vi hjælpe med. Prøv Billy gratis.

Indtægterne er virksomhedens nettoomsætning og skabes oftest ved salg af varer og tjenesteydelser. Nettoomsætningen er salgsindtægterne for et givent produykt uden moms.

Moms er en afgift virksomheden opkræver på vegne af det offentlige. Derfor er det ikke en del af virksomhedens drift, og indgår ikke i resultatopgørelsen for hverken indtægter eller omkostninger.

Hvordan bogføres virksomhedens indtægter?

I resultatopgørelsen opgøres indtægter og udgifter løbende som de forekommer. Når det kommer til indtægterne, er der to kriterier, som afgør hvilket regnskabsår indtægterne hører under. Det er produktionskriteriet og faktureringskriteriet.

Hvornår gælder produktionskriteriet?

Produktionskriteriet gælder for større og længerevarende projekter, hvor faktureringen først sker i en senere periode. Typisk gælder dette princip for entreprenører, ingeniører, arkitekter og andre ordreproducerende virksomheder. I resultatopgørelsen indføres salgsværdien efterhånden som projekterne færdiggøres. På den måde opnår virksomheden en jævn fordeling over to år.

Hvornår gælder faktureringskriteriet? 

For faktureringskriteriet gælder det, at indtægterne indføres i resultatopgørelsen på leveringstidspunktet. Der medtages indtægter og omkostninger på faktureringstidspunktet, som er når arbejdet eller leveringen er afsluttet.

Virksomhedens forskellige indtægtsformer 

En virksomhed kan have mere end en form for indtægtskilde. Udover kerneindtægten, som typisk vil være salg af varer og ydelser, har virksomheden måske også sekundære indtægter. 

Dette kan f. eks. være indtægter fra finansielle aktiver, som aktier eller obligationer, eller måske udlejning af overskydende lokaler. Disse indtægter kategoriseres som sekundære aktiviteter i resultatopgørelsen, hvor kerneindtægten kategoriseres som primære aktiviteter.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage