Omkostninger - Hvad er omkostninger?

Omkostninger er de udgifter, der er nødvendige for at udføre en virksomheds kerneaktivitet, som fx løn, materialer og produktion.

Billy’s regnskabsprogram gør det nemt og overskueligt at holde styr på omkostningerne i din virksomhed. Prøv gratis Billy Regnskabsprogram.

En virksomheds omkostninger kan typisk opdeles i to typer. De to typer er variable omkostninger og kapacitetsomkostninger. En virksomheds samlede omkostninger består af en sammenlægning af disse to. 

Hvad er variable omkostninger?

Variable omkostninger er direkte forbundet med omsætningens størrelse. Det er altså de omkostninger, som svinger i takt med produktion og salg. Dette kunne fx være vareforbrug og fragt af varer. Variable omkostninger har derfor finansielt set den største påvirkning på virksomhedens produktion og levering af produkter og/eller ydelser. 

Variable omkostninger kan opdeles i tre forskellige typer. Disse typer er proportionale, degressive og progressive variable omkostninger. I forbindelse med variable omkostninger, vil man typisk også se på variable enhedsomkostninger, som er de omkostninger der er forbundet med den enkelte enhed. 

Hvad er kapacitetsomkostninger?

Kapacitetsomkostninger er omvendt de omkostninger, der ikke afhænger af omsætningen. Det er altså de faste omkostninger, som er forbundet med driften af virksomheden, og som ikke afhænger af salgets størrelse. Dette kunne fx være løn, husleje og inventar. 

Der findes flere former for kapacitetsomkostninger, og de opdeles derfor som regel i tre kategorier, som er kontante kapacitetsomkostninger, salgsfremmende omkostninger og afskrivninger. 

Eksempler på omkostninger

Her er et par eksempler på forskellige typer omkostninger:

  • Vareforbrug
  • Produktionsomkostninger
  • Råvarer
  • Salgsomkostninger
  • Husleje
  • Løn
  • Administrationsomkostninger
  • Transport
  • Afskrivninger
  • Finansielle omkostninger f.eks. renteomkostninger

Planlægning af omkostninger for nye virksomheder

Står du i en situation hvor du skal til at starte en ny virksomhed, kan det være nyttigt at have et overblik over hvilke omkostninger, der kommer til at være i virksomheden. Dette er en god idé, da du på den måde kan vurdere, om den potentielle virksomhed er rentabel at drive. 

Undervurderer du de givne omkostninger, risikerer du at disse bliver for høje, og at virksomheden ender som en underskudsforretning. Det kan derfor være relevant at udarbejde en cost-benefit analyse, over virksomhedens forskellige finansielle omkostninger, samt det potentielle udbytte af disse. 

En cost-benefit analyse kan hjælpe med at give et overblik over virksomhedens forretningsmæssige tiltag, samt udbyttet og omkostningerne, der er forbundet med disse.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage