Kapacitetsomkostninger - Hvad er kapacitetsomkostninger?

Kapacitetsomkostninger er en række faste omkostninger, der indgår i driften af en virksomhed, som også er uafhængige af salget. Kapacitetsomkostninger kan f.eks. være husleje, forsikringer eller lønninger til ansatte. 

Har du svært ved at holde et overblik over dine kommende indtægter og udgifter? Et driftsbudget vil hjælpe dig med at holde overblik.

Virksomheden vil derfor have faste omkostninger uanset hvor meget den producerer eller sælger. Deri ligger begrebet faste omkostninger som typisk ikke varierer fra måned til måned, eller bliver påvirket af salget.

Hvilke typer kapacitetsomkostninger findes der?

Der findes flere former for kapacitetsomkostninger, men hovedsageligt bliver de inddelt i tre kategorier som er kontante kapacitetsomkostninger, salgsfremmende omkostninger og afskrivninger.

Kontante kapacitetsomkostninger

Kontante kapacitetsomkostninger betegner diverse omkostninger der betales samtidigt med brugen af kapaciteten. Husleje, forsikring, lønninger og inventar er eksempler på kontante kapacitetsomkostninger.

Salgsfremmende omkostninger

Salgsfremmende omkostninger har til formål at øge virksomhedens salg. Disse omkostninger kunne være udgifter til tv-reklamer, facebook annoncer, flyers, radiospots mv. Salgsfremmende omkostninger er uafhængige af virksomhedens salg, da virksomheden ikke er garanteret et højere salg efter at haft omkostninger til eksempelvis annoncer. 

Afskrivninger som kapacitetsomkostning

Ved afskrivninger falder omkostningen ikke samtidig med brugen af aktivet. Når man afskriver på et aktiv, laver man en værdiforringelse af aktivet således at den bogførte værdi stemmer overens med værdien som aktivet reelt set har. Hvis du køber en maskine som kan bruges i mange år, vil man ikke indregne hele udgiften i resultatopgørelsen i det første år, men derimod fordele aktivets værdi ud på flere år. 

Kapacitetsomkostninger som nøgletal

Når man udarbejder nøgletal til en regnskabsanalyse, vil mange virksomheder (typisk produktionsvirksomheder) gerne vide hvad kapacitetsomkostningerne pr enhed (KE) er. Dette udregnes ved at dividere den samlede kapacitetsomkostning med afsætningen (i enheder):

Kapacitetsomkostninger pr enhed (KE) = Kapacitetsomkostninger (KO) / afsætning

Regneeksempel for kapacitetsomkostninger pr enhed

En produktionsvirksomhed har følgende kapacitetsomkostninger:

  • Kontante kapacitetsomkostninger = 100.000 kr.
  • Salgsfremmende omkostninger = 25.000 kr.
  • Afskrivninger = 10.000 kr.

Virksomhedens samlede kapacitetsomkostninger er 135.000 kr. i en given periode. I samme periode har virksomheden afsat 5.000 enheder. Kapacitetsomkostningerne pr enhed vil i så fald være 27 kr. pr. enhed (135.000/5.000). Dette er uanset om omsætningen er på 100.000 kr. eller 1.000.000 kr. Kapacitetsomkostningerne vil typisk variere over tid i takt med at virksomheden bliver større.

Hvad er forskellen på kapacitetsomkostninger og variable omkostninger?

Forskellen mellem kapacitetsomkostninger og variable omkostninger er som udgangspunkt et spørgsmål om hvorvidt de varierer afhængigt eller uafhængigt af omsætningen. 

Variable omkostninger varierer afhængigt af salget, hvilket vil sige at hvis man sælger mere, og dermed producerer mere, vil de variable omkostninger såsom råmaterialer, elektricitet og fragt stige i anledning af den øgede produktion. Omkostningerne såsom husleje og løn vil ikke stige, da disse er faste omkostninger som varierer uafhængigt af salget. 

Salgsprovision vil ikke være en kapacitetsomkostning, men i stedet være en variabel omkostning, da provisionen som salgsagenterne modtager vil afhænge af salget. Salgsfremmende omkostninger såsom facebook annoncer ville ikke ændres afhængigt af salget størrelse.

Hvor ligger kapacitetsomkostninger i resultatopgørelsen?

Man vil finde de tre forskellige typer kapacitetsomkostninger (salgsfremmende omkostninger, kontante kapacitetsomkostninger og afskrivninger) efter dækningsbidraget er udregnet. I en resultatopgørelse vil de forskellige kapacitetsomkostninger ligge således:

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage