Dækningsbidrag - Hvad er dækningsbidrag?

Dækningsbidraget angiver det beløb, som salget af en vare har bidraget med til at dække virksomhedens forskellige omkostninger.

Vil du have et bedre indblik i din virksomheds økonomiske situation? Det kan du få ved at se på virksomhedens nøgletal.

Når din virksomhed afsætter et produkt, vil der være nogle omkostninger forbundet med salget. Når disse omkostninger er fratrukket, står du tilbage med det beløb, som kaldes for dækningsbidraget. Med andre ord viser dækningsbidraget, hvor meget der er tilbage af omsætningen, efter de variable omkostninger er trukket fra.

Dækningsbidraget er altså det bidrag der er tilbage, til at dække virksomhedens faste omkostninger, som f.eks. Kapacitetsomkostninger og renteomkostninger. 

Hvordan beregner man dækningsbidrag?

Dækningsbidraget beregnes ved at trække de variable omkostninger fra en vare eller ydelses salgspris. Formlen for dækningsbidrag ser derfor således ud:

Salgspris - variable omkostninger = dækningsbidrag

Variable omkostninger er de omkostninger der er forbundet med salget af en vare eller ydelse. Dette kunne f.eks. være råvarer, transport eller emballage. 

Eksempel på beregning af dækningsbidrag:

En virksomhed sælger et produkt til 150 kr., og vil gerne udregne dækningbidraget for dette produkt. Til at fremstille produktet er der brugt råvarer for 50 kr.. Derudover er der købt emballage til produktet for 5 kr., og transport af produktet til 10 kr.. Regnestykket for dækningsbidraget vil derfor se således ud:

Salgspris: 150 

  • Råvarer: 50
  • Emballage: 5
  • Transport: 10

Dækningsbidrag = 85 

Hvis dækningsbidraget i virksomheden ikke er tilstrækkelig stort til at dække de faste omkostninger, vil dette medføre et underskud i virksomheden.

Hvad er dækningsgraden? 

Dækningsgraden bruges til at beregne en vares dækningsbidrag ud i procent. Dette kan være nyttigt, da det giver mulighed for nemmere at kunne sammenligne forskellige varer. Formlen for dækningsgrad ser således ud:

Dækningsbidrag * 100 / salgspris = dækningsgrad

Bruger vi dækningsbidraget fra det foregående eksempel, vil beregningen se ud som følgende: 

85 * 100 / 150 = 56

Dækningsgraden for denne vare er altså på 56%.

Hvornår er en dækningsgrad god?

Jo højere dækningsgraden på dine varer er, desto bedre er den. Hvad en god dækningsgrad er, afhænger dog meget af hvilken branche, din virksomhed befinder sig i. Dette er fordi, at det i nogle brancher er nemmere at opretholde en høj dækningsgrad på sine varer, end i andre brancher. I en branche kunne en dækningsgrad på 25% f.eks. anses som høj, hvor den i en anden branche kunne anses som lav. 

Er dækningsgraden for virksomhedens varer på 10% eller derunder, betragtes den dog som værende i den lave side, på tværs af de fleste brancher.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage