BillypediaHvad er nøgletal?

Hvad er nøgletal?

Nøgletal er regnskabsmæssige forholdstal, der beskriver dele af virksomhedens økonomiske situation på et givet tidspunkt inden for forskellige økonomiske områder. Tilsammen beskriver disse nøgletal virksomhedens overordnede økonomiske situation og danner grundlag for en regnskabsanalyse.

Nøgletal kan samtidig beskrive udviklingen inden for de forskellige økonomiske områder ved at holde nøgletal over tid op i mod hinanden.

En regnskabsanalyse kan indeholde følgende elementer:

Afkastningsgrad
Beskriver virksomhedens forrentning af den investerede kapital.

Afkastningsgrad = resultat før renter x 100 / aktiver.

Egenkapitalens forrentning
Beskriver virksomhedens forrentning af den samlede kapital, der er investeret i virksomheden, uanset om kapitalen er finansieret med egenkapital eller fremmedkapital.

Egenkapitalens forrentning = resultat efter renter x 100 / egenkapital.

Overskudsgrad
Beskriver hvor stor en andel af virksomhedens omsætning, der bliver til indtjening. Også kaldet EBIT margin.

Overskudsgrad = resultat før renter x 100 / nettoomsætning.

Dækningsgrad
Beskriver hvor stor en andel af virksomhedens omsætning, der indtjenes til at dække de faste omkostninger.

Dækningsgrad = dækningsbidrag x 100 / nettoomsætning.

En høj dækningsgrad er et udtryk for lave variable omkostninger, mens en lav dækningsgrad udtrykker høje variable omkostninger.

Varedebitorernes omsætningshastighed
Beskriver hvor hurtige debitorerne er til at indbetale deres tilgodehavende til virksomheden.

Varedebitorernes omsætningshastighed = omsætning / varedebitorer.

Varekreditorernes omsætningshastighed
Beskriver hvor lang tid kredittid virksomheden har hos leverandørerne.

Varekreditorernes omsætningshastighed = varekøb / varekreditorer.

Varelagrets omsætningshastighed
Beskriver antal gange en virksomhed formår at omsætte sit varelager på et år.

Varelagerets omsætningshastighed = vareforbrug / varelager.

Nulpunktsomsætning
Beskriver hvor stor virksomhedens omsætning skal være for at dække sine omkostninger.

Nulpunktsomsætning = kapacitetsomkostninger x 100 / dækningsgrad.

Soliditetsgrad
Beskriver hvor stor en del af virksomhedens aktiver, der er finasieret af fremmedkapital i forhold til egenkapital.

Soliditetsgrad = egenkapital x 100 / passiver.

Likviditetsgrad
Beskriver virksomhedens evne til at betale sine gældsforpligtelser på kort sigt.

Likviditetsgrad = omsætningsaktiver x 100 / Kortfristede gældsforpligtelser.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage