Hvad er overskudsgrad?

Der er mange økonomiske termer at holde styr på, når man skal evaluere på sit regnskab. Overskudsgraden er dog en af de termer, som er gode at kende og forstå.

Overskudsgraden, også kendt som EBIT-margin (Earnings Before Income and Tax), er et nøgletal, der udtrykker hvor stor en procentdel af virksomhedens nettoomsætning, der bliver til overskud, når driftsomkostningerne er betalt. Overskudsgraden anvendes med andre ord til at beskrive, hvor stor en del af virksomhedens omsætning, der ender som indtjening.

Hvordan beregnes overskudsgraden?

Overskudsgraden beregnes med resultat, renter og nettoomsætning i denne formel:

Overskudsgrad = Resultat før renter x 100 / Nettoomsætning

Hvis en virksomhed har en omsætning på 100 mio. kroner og et driftsoverskud på 10 mio. kroner, vil virksomheden altså have en overskudsgrad på 10 x 100 / 100 = 10 %.

Hvordan benyttes overskudsgraden?

En virksomheds overskudsgrad kan med fordel benyttes til sammenligning med branchetal, samt til at vurdere en virksomhedens udvikling gennem tiden.

En stigning indikerer, at virksomheden har et højere overskud og er blevet bedre til at holde faste og variable omkostninger nede, mens et fald kan betyde økonomiske problemer.

Lad os tage et eksempel:
En virksomheds overskudsgrad er fra 2014 til 2017 steget fra 8,7 % til 12,3 %, altså en stigning på 3,6 procentpoint. Dette betyder at virksomheden er gået fra at tjene 8,7 øre til 12,3 øre pr. omsat krone. Virksomheden har dermed formået at skabe en positiv udvikling med færre omkostninger og højere overskud - og højere overskudsgrad. Hvis der derimod sker et fald, vil virksomheden tilsvarende have et lavere beløb tilbage til finansiering og overskud.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage