EBIT - Hvad er EBIT?

EBIT er en forkortelse for Earnings Before Interest and Taxes. På dansk kaldes EBIT også driftsresultat. EBIT giver et indblik i virksomhedens indtjening, før renter og skat. Faktura

Har du svært ved at vurdere din virksomheds rentabilitet? Dette kan du få indblik i ved at udregne din virksomheds nøgletal.

EBIT beregnes ved at tage virksomhedens omsætning og fratrække vareforbrug, personaleomkostninger samt andre omkostninger.

Hvad kan din virksomhed bruge EBIT til?

EBIT bruges til at få et overblik over virksomhedens udvikling, samt generelle sundhed i forhold til den driftsmæssige indtjening. EBIT giver altså et mere rent billede af virksomhedens indtjeningsevne, da faktorer som skat og renter ikke medregnes. EBIT gør det også mere overskueligt at sammenligne virksomheder fra forskellige lande, da skat ikke medregnes i resultatet.

EBIT kan yderligere være nyttigt for potentielle investorer, da de kan bruge EBIT til at sammenligne flere virksomheders faktuelle indtjeningsevne.

Hvad er EBIT margin?

EBIT margin er et nøgletal, som kan bruges til procentvis at se, hvor stor en del af omsætningen der er tilbage, efter der er betalt driftsomkostninger. Altså er resultatet af virksomhedens EBIT margin egentlig det samme som dens overskudsgrad.

EBIT margin er et nyttigt nøgletal, som indikerer hvor stor en del af nettoomsætningen der bliver overskud, efter driftsomkostninger er betalt. 

Det kan også være nyttigt at sammenligne tallet med det forgangne. Dette giver mulighed for at benytte tallet til at vurdere om virksomheden udvikler sig økonomisk, og har styr på variable omkostninger.

Hvad er forskellen på EBIT og EBITDA?

EBITDA er en forkortelse for Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization. Forskellen på EBIT og EBITDA er, at EBIT giver et indblik i virksomhedens driftsresultat, mens EBITDA giver et indblik i driftsrentabilitet. Driftsrentabilitet bruges til at vurdere en virksomheds økonomiske sundhed og værdi, samt om den er rentabel at drive. 

Ved brug af EBITDA undlades yderligere afskrivninger (værdiforringelse) og nedskrivninger (gældsafvikling), hvilket kan give et mere retvisende billede af virksomhedens bundlinje. En god grund til at benytte EBITDA, er at det giver et mere reelt billede af en virksomheds præstation, uden at potentiel gæld eller afskrivninger har indflydelse på resultatet. 

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage