EBITDA - Hvad er EBITDA?

EBITDA benyttes til at måle en virksomheds driftsrentabilitet, fordi den udelukkende kigger på de omkostninger, som er nødvendige for virksomheden på dagsbasis.

EBITDA giver et overblik over virksomhedens omkostninger. Et godt supplement til EBITDA kan være at lave en analyse af virksomhedens rentabilitet.

EBITDA er en forkortelse for ”Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization”. Til dansk kan man oversætte de enkelte dele, som udgør EBITDA til: Indtjening før renter, skatter, afskrivninger og amortiseringer.

Hvordan beregnes EBITDA?

EBITDA udregnes ved at finde virksomhedens nettoresultat. Herefter lægger man følgende poster til: Renter, skatter, nedskrivninger og afskrivninger. Herved finder man ud af, hvor stor en indtægt virksomheden har inden omkostninger til resten af driften af virksomheden. Formlen for at beregne EBITDA er: 

EBITDA = Nettoresultat + renter + skatter + afskrivninger + nedskrivninger 

Eksempel på beregning af EBITDA 

Vi tager et eksempel, hvor en virksomhed har haft et nettoresultat på 1.000.000 kr. I dette regnskabsår har man betalt 150.000 i renter for virksomhedens gældsforpligtelser og virksomheden har lavet nedskrivninger på sin ejendom med 200.000 kr. Skatter betalt i løbet af regnskabsåret har lydt på 250.000 kr., mens man har lavet afskrivninger på sine aktiver for 300.000 kr. Det giver samlet en EBITDA på 1.900.000 kr. 

Hvad benyttes EBITDA til?

Hvis en virksomhed eller investor vil sammenligne sig med andre lignende virksomheder, så kan de benytte sig af EBITDA. Det er et udtryk, som viser rentabiliteten af en virksomhed. Andre begreber er EBIT og REBIT, som kigger på andre variationer af dette.

EBITDA bruges i forbindelse med opgørelsen af en virksomheds driftsresultat før goodwill og afskrivninger på diverse driftsaktiviteter. Imens det ikke er et lovkrav, ifølge Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), at en virksomhed skal offentliggøre EBITDA, så er det muligt at udregne disse via en virksomheds økonomiske rapporter.

EBITDA blev oprindeligt benyttet i midten af 1980’erne, hvor det blev brugt af investorer, som ønskede at analysere dårligt drevne virksomheder. Det kunne på en enkel måde give et indtryk af, hvorledes et selskab stod til at rede. I dag benyttes det stadig af mange til at give et opklarende indblik i, hvordan en virksomhed egentlig klarer sig.

Imens det kan give et indblik i driftsrentabiliteten af en virksomhed at beregne EBITDA, så skal det dog bruges sammen med andre overvejelser og analyser, før det kan give et fyldestgørende indblik i den pågældende virksomhed.

Hvad er EBITDA margin?

EBITDA margin er en afmåling af en virksomheds EBITDA divideret med den samlede indtægt.

Hvis en virksomhed har en indtægt på 100.000 kr. og en EBITDA på 10.000kr., så er EBITDA margin udregnet ved at sige 100.000 kr./10.000 kr. = 10%. Jo højere EBITDA margin er, jo større værdi vil der være på bundlinjen.

Hvad er IFRS?

Internationale regnskabsstandarder bliver brugt for at skabe en let og enkel måde at tilgå virksomheders regnskabsoplysninger på. Det er lavet ud fra en ide om, at alle selskaber på tværs af landegrænser kan gennemskue og forstå hinandens regnskaber.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage