Rentabilitet - Hvad er rentabilitet?

Rentabilitet refererer kort sagt til, hvor god din virksomhed er til at udnytte investeringerne til at skabe omsætning. Sagt på en anden måde er rentabilitet et mål for, hvor god din virksomhed er til at forrente kapitalen, du har investeret i virksomheden.

Hold styr på dine indtægter og udgifter og få et overblik over, hvor rentabel din virksomhed er med Billy. Prøv gratis nu.

Når man snakker om rentabilitet, er der mange, der forbinder det med afkastningsgraden, som er et nøgletal man bruger til rentabilitetsanalyse. Der er dog mange flere nøgletal, du kan kigge på, når det kommer til rentabilitet. Ved hjælp af en rentabilitetsanalyse kan du få et mere dybdegående indblik i, hvor effektiv din virksomhed er rent økonomisk.

Hvad er en rentabilitetsanalyse?

En rentabilitetsanalyse er en analyse, hvor du beregner forskellige nøgletal. Disse nøgletal giver dig et indblik i virksomhedens økonomiske situation, når det kommer til investeringer i virksomheden, og hvad der i sidste ende egentlig kommer ud af disse investeringer.

En rentabilitetsanalyse inkluderer fem forskellige nøgletal. Det er selvfølgelig ikke nok at beregne disse nøgletal. Du er også nødt til at forholde dig til og få en forståelse for, hvorfor det ser ud, som det gør.

Forstår du ikke nøgletallene i rentabilitetsanalysen, har du ikke meget at bruge dem til. Du vil derfor heller ikke kunne foretage de rette forbedringer, der eventuelt skal få nøgletallene til at bevæge sig i en mere gunstig retning og forbedre den økonomiske situation for virksomheden.

Hvilke nøgletal indgår i en rentabilitetsanalyse?

Nøgletallene bruger du typisk til at vurdere den økonomiske udvikling i virksomheden sammenlignet med tidligere år. Alternativt kan du holde nøgletallene op imod konkurrenternes rentabilitet for at se, om din virksomhed klarer sig bedre.

De fem nøgletal i en rentabilitetsanalyse:

Har du allerede godt styr på, hvad rentabilitet er, og hvad en rentabilitetsanalyse indeholder, men mangler du lige en formel eller to til udregning af nøgletallene, har vi samlet udregningerne for rentabilitet her. Har du brug for en lidt dybere forklaring af, hvad rentabilitet er for en størrelse, finder du dette længere nede på siden under formlerne.

Afkastningsgrad: Afkastningsgraden (AG) = (Resultat før renter / Gennemsnitlige aktiver) * 100

Alternativ beregning af afkastninggraden: Afkastningsgraden (AG) = Overskudsgrad * Aktivernes omsætningshastighed

Overskudsgrad: Overskudsgrad (OG) = (Resultat af primærdrift / Omsætning) * 100

Aktivernes omsætningshastighed: Aktivernes omsætningshastighed (AOH) = Nettoomsætning / Gennemsnitlige aktiver

Gældsrente: Gældsrente (GR) = (Finansielle omkostninger / Gennemsnitlige gældsforpligtelser) * 100

Egenkapitalens forrentning: Egenkapitalens forrentning (EKF) = (Resultat før skat / Gennemsnitlig egenkapital) * 100

Hvad betyder afkastningsgraden?

Som et led i en rentabilitetsanalyse, starter du typisk med at udregne en afkastningsgrad. Afkastningsgraden fortæller noget om, hvor godt det går for virksomheden, når du kigger med de økonomiske briller.

Afkastningsgraden giver et billede af, hvor meget du egentlig tjener kontra, hvor mange investeringer du har postet i virksomheden.

Når du skal vurdere afkastningsgraden, holder du det op imod, hvad du kunne have fået i renter, hvis du havde sat den investerede kapital i banken eller lignende. Det får man typisk ved at tage udgangspunkt i markedsrenten, hvor der lægges et risikotillæg til.

Hvad er en god afkastningsgrad?

Er din afkastningsgrad højere end markedsrenten, ser det umiddelbart meget fornuftigt ud. Du har nemlig forrentet investeringerne bedre ved at placere dem i virksomheden frem for i banken, obligationer eller lignende.

Afkastningsgraden bliver både påvirket af overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed.

Hvad betyder overskudsgraden?

For at dykke længere ned i hvad der har påvirket afkastningsgraden, kan du kigge på overskudsgraden. Overskudsgraden giver et indblik i, hvor meget af omsætningen der egentlig ender med at blive til indtjening, efter der er taget højde for driftsomkostningerne.

Har du en lav overskudsgrad, kan det derfor være et tegn på, at dine driftsomkostninger æder store dele af omsætningen. Hovedreglen for overskudsgraden er: jo højere, jo bedre.

Eksempel på fortolkning af overskudsgrad

Har du en overskudsgrad på 5%, betyder det, at når du omsætter for 100 kroner, vil du ende med en indtjening på 5 kroner, efter der er taget højde for driftsomkostningerne.

Hvad betyder aktivernes omsætningshastighed?

Som en del af afkastningsgraden i rentabilitetsanalysen, er det også relevant at kigge nærmere på aktivernes omsætningshastighed. Dette nøgletal siger noget om, hvor god virksomheden er til at udnytte aktiverne i forbindelse med at skabe omsætning.

En detalje ved aktivernes omsætningshastighed er, at du ikke får en procentsats som ved de andre nøgletal i forbindelse med udregning af rentabilitet. Nøgletallet siger i stedet noget om, hvor mange gange værdien af dine aktiver bliver omsat til reel omsætning.

Eksempel på fortolkning af aktivernes omsætningshastighed

Har du en aktivernes omsætningshastighed på 4, betyder det, at for hver krone, der er investeret i aktiver, vil der være 4 kroner i omsætning.

Igen er hovedreglen at jo højere aktivernes omsætningshastighed er, jo bedre. Det betyder nemlig, at du udnytter dine aktiver bedre til at skabe omsætning.

Hvad betyder gældsrenten?

Gældsrenten giver et indblik i, hvor meget virksomheden betaler i renter for gælden i virksomheden. Hovedreglen er her omvendt fra de andre nøgletal. Gældsrenten skal selvfølgelig helst være så lav som mulig.

Eksempel på fortolkning af gældsrenten

Har du en gældsrente på 3%, betyder det, at virksomheden i gennemsnit betaler 3% i rente for de lånte penge, der er i virksomheden.

Som en rettesnor kan du også holde din gældsrente op imod afkastningsgraden. Gældsrenten skal nemlig helst være mindre end afkastningsgraden.

Hvad betyder egenkapitalens forrentning?

Vi er nu nået til det sidste nøgletal inden for rentabilitet. Egenkapitalens forrentning giver et indblik i, hvor meget virksomheden tjener ved, at der er indskudt egenkapital i virksomheden – altså forretningen af egenkapitalen.

Egenkapitalens forretning er derfor et udtryk for, hvor meget ejerne af virksomheden egentlig får ud af at have indskudt kapital i virksomheden.

Eksempel på fortolkning af egenkapitalens forrentning

Når du skal vurdere egenkapitalens forrentning, holder du det typisk op imod markedsrenten på samme måde som ved afkastningsgraden. Det er positivt, når egenkapitalens forrentning ligger over markedsrenten. Det betyder nemlig, at egenkapitalen giver en højere forrentning i virksomheden, sammenlignet med hvis man havde investeret i obligationer eller lignende i stedet.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage