Hvad er egenkapital?

Egenkapitalen indgår i en virksomheds passiver i balancen og beskriver den del af en virksomheds finansiering, som er tilvejebragt af dens ejere.

Opgørelse af egenkapital

I forbindelse med udarbejdelse af årets resultatopgørelse og balance udfærdiges ligeledes en opgørelse over egenkapitalen.

Enkeltmandsvirksomhed
For en enkeltmandsvirksomhed opgøres følgende:

  • Ejerens privatforbrug, som fratrækkes egenkapitalen
  • Årets overskud eller underskud, som overføres til egenkapitalen

Selskaber
For selskaber opgøres følgende:

  • Anparts- og aktiekapital, som indskydes ved selskabets stiftelse
  • Nettoreserve for opskrivninger, som bindes på egenkapitalen
  • Overførsel af årets resultat
  • Udbytte der udloddes til selskabets ejere

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Billy regnskabsprogram crying logoBilly regnskabsprogram logoBilly regnskabsprogram happy logo

Billy Regnskabsprogram og laptop frontpage billede

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.