Hvad er en virksomhedsklasse?

Virksomhedsklassen (regnskabsklassen) afgør de regler og krav, der er til årsregnskabet for en virksomhed. Det er bestemt i årsregnskabsloven. 

Der findes fire forskellige virksomhedsklasser: A, B, C og D. Jo højere virksomhedsklasse, jo højere krav til årsregnskabet. Sværvægteren er virksomhedsklasse D - her er kravene mest omfattende. Omvendt er der færrest krav til virksomheder i virksomhedsklasse A. 

… Så hvilken virksomhedsklasse tilhører de forskellige typer virksomheder

Overordnet er det virksomhedens størrelse, som afgør hvilken virksomhedsklasse en virksomhed tilhører.

Når virksomhedens størrelse vurderes, så ses der på balancesum, omsætning og antal fuldtidsansatte. 

Nu er det tid til at få styr på detaljerne med en oversigt over virksomhedsklasserne…

Virksomhedsklasse A: De mindste virksomheder

Enkeltmandsvirksomheder tilhører altid virksomhedsklasse A. Størrelsen på virksomheden er underordnet. Det eneste krav er, at ejeren hæfter personligt for virksomheden. Det betyder, at banken ved en konkurs kan hente pengene i alt, hvad ejeren ejer - også privat. 

Men der er flere selskaber, som hører ind under klasse A…

I virksomhedsklasse A finder du også mindre virksomheder som for eksempel foreninger og andelsselskaber (ApS). For at en mindre virksomhed tilhører klasse A, skal den holde sig inden for et vist størrelseskrav:

De mindste virksomheder:

 • Balancesum ≤ DKK 7 mio.
 • Omsætning ≤ DKK 12 mio.
 • Ansatte ≤ 10 

Godt så… og hvilke krav stiller det så til årsregnskabet? 

Klasse A virksomheder skal ikke aflægge årsregnskab ifølge årsregnskabsloven. 

… Men de kan vælge at gøre det alligevel. 

Derfor er det en god idé at aflægge årsregnskab som klasse A virksomhed: 

 • Hvis du skal låne penge i banken.
 • Hvis du skal have en erhvervskonto.
 • Hvis du er på jagt efter investorer. De vil typisk se en årsrapport.
 • Hvis du selv vil sikre dig et godt overblik over økonomien.

Vælger en virksomhed, at aflægge årsrapport, så er der en række minimumskrav til indholdet i årsrapporten. 

Krav til årsrapporten for klasse A virksomheder: 

Du kan altid holde dig opdateret på krav og regler i årsregnskabsloven hos Erhvervsstyrelsen

Virksomhedsklasse B: De små virksomheder

Nu springer vi til de virksomheder som har begrænset hæftelse og som derfor tilhører virksomhedsklasse B. En virksomhed med begrænset hæftelse har kun egenkapitalen på spil i tilfælde af en konkurs. Banken kan altså kun hente de penge hjem som er skudt ind i virksomheden. Der er ingen personlig hæftelse. 

I virksomhedsklasse B finder du anpartsselskaber (ApS), aktieselskaber (A/S) og iværksætterselskaber (IVS). Det kræver dog, at de opfylder følgende størrelseskrav…

Mikrovirksomhederne:

 • Balancesum ≤ DKK 2,7 mio.
 • Omsætning ≤ DKK 5,4 mio.
 • Ansatte ≤ 10 

Små virksomheder:

 • Balancesum ≤ DKK 44 mio.
 • Omsætning ≤ DKK 89 mio.
 • Ansatte ≤ 50 

Der skelnes mellem mikrovirksomheder og små virksomheder, fordi mikrovirksomhederne kan søge om undtagelse fra nogle af kravene til årsregnskabet. 

Det siger årsregnskabsloven om kravene til årsregnskabet for virksomhedsklasse B ...

Krav til årsrapporten for klasse B virksomheder: 

 • Ledelsespåtegning (hvis der er mere end ét medlem af ledelsen)
 • Ledelsesberetning (alternativt kan hovedaktivitet oplyses i en note)
 • Resultatopgørelse
 • Balance
 • Noter om anvendt regnskabspraksis
 • Evt. revisionspåtegning

… Og så var der noget med, at mikrovirksomhederne kan søge om undtagelse fra nogle af kravene. Reduceres kravene, så skal virksomheden ikke give oplysninger om:  

 • Anvendt regnskabspraksis
 • Gæld, der forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet
 • Visse særlige poster
 • Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret. 

Du kan altid holde dig opdateret på krav og regler i årsregnskabsloven hos Erhvervsstyrelsen.

Virksomhedsklasse C: De mellemstore og store virksomheder 

I virksomhedsklasse C finder du både mellemstore og store virksomheder. Det omfatter alle virksomheder, som overstiger størrelseskravene i klasse A og B. 

Størrelseskravene kommer her...

Mellemstore og store virksomheder:

 • Balancesum ≤ DKK 156 mio.
 • Omsætning ≤ DKK 313 mio.
 • Ansatte ≤ 250 

Der er sjældent regler uden undtagelser: Børsnoterede selskaber og statslige aktieselskaber høre ikke under denne klasse.

Hvis en virksomhed hører under klasse C, så skal de aflægge årsrapport. Kravene til årsrapporten er større for en klasse C virksomhed, end de er for en klasse B virksomhed. 

Krav til årsrapporten for klasse C virksomheder:

 • Ledelsespåtegning (med mindre der kun er ét medlem af ledelsen)
 • Ledelsesberetning
 • Hoved- og nøgletalsoversigt
 • Resultatopgørelse
 • Balance
 • Egenkapitalopgørelse
 • Pengestrømsopgørelse
 • Noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis
 • Revisionspåtegning

Du kan altid holde dig opdateret på krav og regler i årsregnskabsloven hos Erhvervsstyrelsen.

Virksomhedsklasse D: De store virksomheder

Nu er vi nået til de tunge drenge i klassen, hvor der er størst krav til årsregnskabet. I klasse D finder du børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber.

Der er ingen størrelseskrav til virksomhederne i klasse D. De lander i klassen, fordi de er registreret som et børsnoteret selskab eller statsligt aktieselskab.

Til gengæld er det den klasse med flest krav til årsrapporten. Kravene kommer her…

Krav til årsrapporten for klasse D virksomheder:

 • Ledelsespåtegning
 • Ledelsesberetning
 • Hoved- og nøgletalsoversigt
 • Resultatopgørelse
 • Balance
 • Egenkapitalopgørelse
 • Pengestrømsopgørelse
 • Noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis
 • Revisionspåtegning

 

Du kan altid holde dig opdateret på krav og regler i årsregnskabsloven hos Erhvervsstyrelsen.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage