Hvad er et årsregnskab?

Et årsregnskab redegør for virksomhedens økonomiske status og udarbejdes en gang årligt. Det indeholder som minimum balancenresultatopgørelsen, en ledelsespåtegning og regnskabspraksis.

Hvad siger årsregnskabsloven (ÅRL)?

Kravene til virksomhedens årsregnskab afhænger af virksomhedens størrelse. I årsregnskabsloven inddeles virksomhederne i regnskabsklasser fra A til D.

De mindste virksomheder er i regnskabsklasse A, hvor der er færrest krav. Det er primært enkeltmandsvirksomheder og I/S selskaber.

Minimumskravene er:

  • Balancen, som er virksomhedens aktiver og passiver.
  • Resultatopgørelsen, som viser virksomhedens indtægter og udgifter. I sidste ende viser det om der er overskud eller underskud.
  • En ledelsespåtegning, som er ledelsens beretninger om de aktiviteter der har været gennem året og forventningerne til det kommende år.
  • Den anvendte regnskabspraksis, som er de principper og regler der er brugt til at lave udregningerne i årsregnskabet. Det giver et billede af regnskabets pålidelighed og er et sammenligningsgrundlag i forhold til tidligere år eller andre virksomheder. Anpartsselskaber (ApS), iværksætterselskaber (IVS) og aktieselskaber (A/S) kan også tilhøre regnskabsklasse A. Det kræver, at de ikke overstiger visse økonomiske parametre.

De største virksomheder er i regnskabsklasse D, hvor der stilles større krav til årsregnskabet. Børsnoteret og statslige aktieselskaber tilhører denne klasse. Årsregnskabet skal sendes til Erhvervsstyrelsen. Kravene kan være:

  • De finansielle nøgletal
  • Ledelsesberetning
  • Pengestrømsopgørelse
  • Revisorpåtegning

Hvilken periode dækker årsregnskabet over?

Årsregnskabet gælder for det år der er gået. Typisk følger det kalenderåret, således at årsregnskabet giver en økonomisk status for perioden 1. januar til 31. december. Det er muligt at føre et forskudt regnskabsår som gælder for perioden 1. juli til 30. juni.

Hvornår er fristerne for indberetning af dit regnskab?

Hvis du er i tvivl om fristerne for indberetningen af din årsrapport for 2021, kan du læse med her, så du med sikkerhed får indberettet dit regnskab inden fristen. Du kan også finde oplysninger om, hvornår du skal indberette dit regnskab alt efter, om du har en personligt ejet virksomhed eller et selskab.

  • Personligt ejede virksomheder herunder enkeltmandsvirksomheder, PMV og I/S skal senest indberette deres regnskab for 2021 d. 30/06/2022.
  • Selskaber herunder ApS, IvS og A/S skal senest indberette deres regnskab 6 måneder efter sidste dag i deres regnskabsårs. Det vil sige, at slutter dit regnskabsår 31/12/2021, så skal dit regnskab være indberettet senest 30/6/2022.

Læs mere om, hvordan du nemt laver dit årsregnskab i Billy.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Billy regnskabsprogram crying logoBilly regnskabsprogram logoBilly regnskabsprogram happy logo

Billy Regnskabsprogram og laptop frontpage billede

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.