Årsregnskab - Hvad er et årsregnskab?

Et årsregnskab redegør for virksomhedens økonomiske situation det forgangne år. Årsregnskabet tegner et billede af, hvordan virksomheden har klaret sig, og fordelingen af indtægter og udgifter

Slip bekymringerne og lad Billy hjælpe dig med at komme i mål med årsregnskabet. Lav dit årsregnskab i Billy

Årsregnskabet er en del af årsrapporten og består som minimum af en resultatopgørelse, en balance, ledelsespåtegning og anvendt regnskabspraksis. 

Hvilke virksomheder skal lave årsregnskab? 

Alle virksomheder har pligt til at kunne fremvise et retvisende regnskab, men ikke alle virksomheder har pligt til at udarbejde et årsregnskab eller en årsrapport. Dette afgøres ud fra virksomhedstype og regnskabsklasse. 

Personligt ejet virksomheder som PMV’er, enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber er en del af regnskabsklasse A, og disse har ikke pligt til at lave et årsregnskab. Nogle vælger dog alligevel at gøre det, og så skal de leve op til kravene for årsregnskab i regnskabsklasse A.

Alle selskaber har pligt til at lave årsregnskab. Indholdet i årsregnskabet for selskaber afhænger af virksomhedens størrelse og regnskabsklasse

Hvad er kravene til et årsregnskab?

Kravene til indholdet i et årsregnskab afhænger af virksomhedens størrelse og regnskabsklasse. Årsregnskabsloven stiller krav til hvad årsregnskabet skal indeholde for de forskellige regnskabsklasser og minimumskravene er:

  • Balancen, som er virksomhedens aktiver og passiver.
  • Resultatopgørelsen, som viser virksomhedens indtægter og udgifter. I sidste ende viser det, om der er overskud eller underskud.
  • En ledelsespåtegning, som er ledelsens beretning om de aktiviteter der har været gennem året og forventningerne til det kommende år.
  • Andre noter fx redegørelse for den anvendte regnskabspraksis.

De største virksomheder i regnskabsklasse D skal yderligere supplere årsregnskabet med de finansielle nøgletal, ledelsesberetning, pengestrømsopgørelse og en revisorpåtegning

Hvordan laver man et årsregnskab?

For at udarbejde et årsregnskab skal du have adgang til alle bilag fra året samt bankudskrifter, kasserapporter og årsopgørelser fra banker. Når det hele er afstemt, kan du gå i gang med at sætte regnskabet op. 

Du kan med fordel bruge et regnskabsprogram til at hjælpe dig, så du sikrer, at du overholder alle krav. Hvis du vil slippe for regnskabsarbejdet, kan du få hjælp af en bogholder eller revisor.

Der er desuden 10 grundlæggende forudsætninger i årsregnskabsloven, som skal være på plads, når virksomheder uanset regnskabsklasse udarbejder årsregnskab. Det indebærer bl.a. klarhed, neutralitet og periodisering.

Få hjælp til årsregnskabet i Billy

Med Billys årsregnskabspakke kan du få lavet et professionelt årsregnskab der overholder lovgivningen. Vi har to forskellige pakker som afhænger af, om du selv vil klare årsregnskabet til en billig pris, eller bare gerne vil have en revisor til at lave det for dig. På den måde kan du slippe bekymringerne og få mere tid til de sjove opgaver i virksomheden. 

Hvorfor skal man lave årsregnskab?

Udover at det er et lovkrav for mange danske virksomheder at udarbejde årsregnskab, har det også en række fordele at bruge tid på årsregnskabet. Det giver nemlig et overblik over virksomhedens økonomi, som kan bruges til at træffe mere informerede beslutninger.

Desuden kan det give interessenter som banker, leverandører og potentielle investorer et overblik over din virksomheds økonomi. Det er fx meget normalt at kreditorer kræver et se et årsregnskab, inden du kan optage et lån.

Hvornår er fristen for indberetning af årsregnskab?

Fristen for at indberette årsregnskabet er 6 måneder efter regnskabsårets slutning. Et regnskabsår følger typisk kalenderåret, således at årsregnskabet giver en økonomisk status for perioden d. 1. januar til 31. december. Derved er fristen for indberetning senest d. 30 juni.

Nogle virksomheder har dog skævt regnskabsår. Der er ikke regler for hvornår skæringsdatoen ligger i regnskabsåret, sålænge det er kontinuerligt, men mange vælger at føre skævt regnskabsår fra d. 1 juli til d. 30 juni.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage