Pil tilbage til Billypedia

Hvad er et årsregnskab?

Hvad er et årsregnskab?

Et årsregnskab redegør for virksomhedens økonomiske status og udarbejdes en gang årligt. Det indeholder som minimum balancen, resultatopgørelsen, en ledelsespåtegning og regnskabspraksis.

Hvad siger årsregnskabsloven (ÅRL)?

Kravene til virksomhedens årsregnskab afhænger af virksomhedens størrelse. Virksomhederne inddeles i regnskabsklasser fra A til D.

De mindste virksomheder er i regnskabsklasse A, hvor der er færrest krav. Det er primært enkeltmandsvirksomheder og I/S selskaber.

Minimumskravene er:

  • Balancen, som er virksomhedens aktiver og passiver.
  • Resultatopgørelsen, som viser virksomhedens indtægter og udgifter. I sidste ende viser det om der er overskud eller underskud.
  • En ledelsespåtegning, som er ledelsens beretninger om de aktiviteter der har været gennem året og forventningerne til det kommende år.
  • Den anvendte regnskabspraksis, som er de principper og regler der er brugt til at lave udregningerne i årsregnskabet. Det giver et billede af regnskabets pålidelighed og er et sammenligningsgrundlag i forhold til tidligere år eller andre virksomheder. Anpartsselskaber (ApS), iværksætterselskaber (IVS) og aktieselskaber (A/S) kan også tilhøre regnskabsklasse A. Det kræver, at de ikke overstiger visse økonomiske parametre.

De største virksomheder er i regnskabsklasse D, hvor der stilles større krav til årsregnskabet. Børsnoteret og statslige aktieselskaber tilhører denne klasse. Årsregnskabet skal sendes til Erhvervsstyrelsen. Kravene kan være:

  • De finansielle nøgletal
  • Ledelsesberetning
  • Pengestrømsopgørelse
  • Revisorpåtegning

Hvilken periode dækker årsregnskabet over?

Årsregnskabet gælder for det år der er gået. Typisk følger det kalenderåret, således at årsregnskabet giver en økonomisk status for perioden 1. januar til 31. december. Det er muligt at føre et forskudt regnskabsår som gælder for perioden 1. juli til 30. juni.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Billy regnskabsprogram crying logo
Billy regnskabsprogram logo
Billy regnskabsprogram happy logo

Billy Regnskabsprogram og laptop frontpage billede

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.