Virksomhedstyper - Hvad er virksomhedstyper?

Ved oprettelse af ny virksomhed, er der forskellige faktorer og lovkrav, som gør sig gældende for hver virksomhedsform og som derfor skal overvejes nøje inden.

Vil du have hjælp med at holde styr på økonomien i din virksomhed? Det kan vi hjælpe med. Prøv Billy gratis.

Ud fra disse overvejelser kan der vælges hvilken virksomhedstype, som passer bedst til din nye virksomhed.

Hvilken virksomhedstype skal du vælge?

De faktorer som du skal gøre dig overvejelser omkring er hæftelse (din risikovillighed), startkapital, beskatning, årsrapport og diverse administrative krav. Det kan derfor også være en god idé at kontakte en revisor, advokat eller virksomhedsrådgiver, som kan rådgive dig med hvilken virksomhedsform som passer til dig.

De mest anvendte virksomhedstyper er:

Virksomhedsomdannelse

Hvis en virksomhedsstruktur ændrer sig undervejs, er det muligt at ændre virksomhedstype ved en virksomhedsomdannelse, som f.eks. fra en enkeltmandsvirksomhed til et ApS. Dette kan dog have nogle skattemæssige konsekvenser og økonomiske omkostninger. Kontakt derfor din revisor eller anden virksomhedsrådgiver inden da, hvis du overvejer en virksomhedsomdannelse.

Fordele og ulemper ved forskellige virksomhedstyper

Nedenfor har vi samlet nogle fordele og ulemper ved virksomhedstyperne: enkeltmandsvirksomhed, anpartsselskab og aktieselskab. 

Enkeltmandsvirksomhed

Fordele:

 • Simpelt at etablere: Enkeltmandsvirksomheder er lette at oprette og kræver minimal administrativ byrde.
 • Direkte kontrol: Du har fuld kontrol over beslutningstagning og virksomhedens retning.
 • Personlig beskatning: Indkomsten beskattes på ejerens personlige skatteprocent, hvilket kan være fordelagtigt ved lav indkomst.

Ulemper:

 • Personlig hæftelse: Du hæfter personligt for virksomhedens gæld og forpligtelser, hvilket kan udsætte dine personlige ejendele for risiko.
 • Begrænset kapital: Det kan være udfordrende at tiltrække større investeringer uden partnerskab.
 • Vækstbegrænsninger: Enkeltmandsvirksomheder kan have svært ved at opnå hurtig vækst på grund af begrænsede ressourcer.

Anpartsselskab (ApS)

Fordele:

 • Begrænset personlig hæftelse: Dine personlige ejendele er normalt beskyttet mod virksomhedens gæld og forpligtelser.
 • Kapitaltiltrækning: Det er lettere at tiltrække investorer og lånekapital som et ApS.
 • Skattemæssige fordele: ApS'er har visse skattemæssige fordele og fradragsmuligheder.

Ulemper:

 • Administrative krav: ApS'er er underlagt mere komplekse administrative krav og regler.
 • Startkapital: Opstarten kræver en vis mængde kapital sammenlignet med en enkeltmandsvirksomhed.
 • Beskatning: ApS'er beskattes normalt på virksomhedsniveau, hvilket kan medføre dobbeltbeskatning, hvis overskud udbetales som udbytte.

Aktieselskab

Fordele:

 • Separat juridisk enhed: Et aktieselskab har en selvstændig juridisk eksistens, hvilket beskytter ejernes personlige formue.
 • Kapitalindsamling: Aktieselskaber kan rejse kapital gennem udstedelse af aktier.
 • Professionalisme: Aktieselskaber er ofte opfattet som mere professionelle og troværdige.

Ulemper:

 • Administrativ kompleksitet: Aktieselskaber kræver grundig dokumentation og overholdelse af lovmæssige krav.
 • Kapitalkrav: Opstarten af et aktieselskab kræver betydelig kapital sammenlignet med mindre virksomheder.
 • Aktionærforvaltning: Beslutningstagning kan blive mere kompliceret på grund af involvering af aktionærer.

Der er derfor mange ting, som er værd at overveje, inden du som iværksætter skal vælge hvilken virksomhedstype, der passer bedst til dig. 

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage