Anpartsselskab - Hvad er et anpartsselskab?

Et anpartsselskab (ApS) er en virksomhedstype, som kan have flere ejere, og er en af de mest populære virksomhedstyper i Danmark.

Har du et anpartsselskab? Så kan vi hjælpe med at holde styr på regnskabet.  Prøv gratis Billy Regnskabsprogram.

Et ApS går, ligesom et aktieselskab, under betegnelsen kapitalselskab. Kapitalselskaber er kendetegnet ved, at man indskyder midler i selskabet. Dette kan enten være kontanter eller værdier. Et andet væsentligt kendetegn ved ApS er, at man som ejer ikke hæfter personligt for eventuel gæld i selskabet.

For at kunne stifte et ApS, skal man være fyldt 18 år og må ikke være under værgemål eller umyndiggjort. Yderligere må personen ikke være under rekonstruktion eller konkurs i andre selskaber. 

En juridisk person kan også stifte et ApS. En juridisk person er et juridisk begreb for en gruppe af personer, som fx et selskab eller en forening, der har visse rettigheder på lige fod fod med en fysisk person. 

Hvordan stifter man et ApS?

Udover at leve op til de aldersmæssige og juridiske krav, skal man som minimum indskyde 40.000 kr i selskabet, til at starte med. Udover kontanter, kan indskuddet også bestå af værdier og aktiver, som fx biler, maskiner eller lignende.

Hvis man vælger at betale indskudskapitalen med andet end kontanter, skal en revisor vurdere de pågældende aktiver for at angive værdien af disse. Dette kaldes for en værdistiftelse. Yderligere skal man betale et registreringsgebyr til erhvervsstyrelsen på 670 kr.

Endvidere skal man udarbejde et stiftelsesdokument, der oplyser om vedtægterne i selskabet. Disse vedtægter dækker over navn, regler, selskabets formål mm.

Anparterne i selskabet uddeles på baggrund af hvor meget hver person, der er med til at stifte selskabet, har indskudt af startkapitalen.  

Hvordan hæfter man i et ApS?

Som ejer i et anpartsselskab, hæfter man ikke personligt for gælden i selskabet, hvis det skulle gå konkurs. Dette betyder, at man som ejer ikke risikerer at skulle betale eventuel gæld i selskabet, af ens personlige formue.

Når du er ejer af et ApS, har man kun begrænset hæftelse, hvilket vil sige, at man kun risikerer at hæfte for det man har indskudt i selskabet, hver især.  Dette er også en af grundene til at anpartsselskaber er en attraktiv virksomhedstype.

Hvordan fungerer regnskab og SKAT i et ApS?

I et anpartsselskab har man pligt til at udføre bogføring af ens regnskab, samt udarbejde en årsrapport. Yderligere skal man som ejer at et ApS, betale selskabsskat af virksomhedens overskud. For anpartsselskaber ligger selskabsskatten på 22%.

Det kan forekomme at et selskab i nogle indkomstår kan slippe for at betale selskabsskat. Dette skyldes at den skattepligtige indkomst i selskabet kan variere, afhængigt af indtjeningens udvikling.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage