Årsrapport - Hvad er en årsrapport?

Årsrapporten er virksomhedens årlige økonomiske status. Den indeholder et årsregnskab, en ledelsesberetning m.m.

Fristen for indberetning af årsrapporten er 6 måneder fra årsafslutningen. For langt de fleste virksomheder vil fristen være den 30. juni.

Årsrapporten er vigtig, idet den giver et retmæssigt billede af, hvordan det egentlig står til i virksomheden. I årsrapporten analyseres og vurderes virksomhedens udvikling og ledelsen tilkendegiver, at årsrapporten stemmer overens med virksomhedens økonomi og udvikling. Det økonomiske overblik i årsrapporten vækker også interesse for virksomhedens kreditorer og andre samarbejdspartnere.

Hvad indeholder en årsrapport?

Årsrapporten er delt op i to dele: selve årsregnskabet samt ledelsesberetningen omkring hvorvidt regnskabet giver et retvisende billede på virksomhedens økonomi. Med ledelsesberetningen hæfter ledelsen for, at årsregnskabet rent faktisk viser den økonomiske sandhed, uden fejl og mangler.

Årsrapporten starter ud med en forklaring af, hvilken regnskabspraksis der er anvendt til at finde frem til forholdene, der opgøres i de forskellige regnskabsposter. Herefter gives der oplysninger om de begivenheder, der har påvirket virksomhedens regnskab i positiv eller negativ retning.

Er der foretaget revision i virksomheden, skal årsrapporten også indeholde en revisorerklæring. Dette er et blåstempel på, at regnskabet er retvisende. Når der både er afgivet ledelsesberetning og revisorerklæring på regnskabet, er der derfor tale om et helt troværdigt årsregnskab, som stemmer overens med sandheden.

Hvem skal have adgang til årsrapporten?

Årsrapporten skal offentliggøres, så både kreditorer og andre samarbejdspartnere kan se den. Derudover skal den også være tilgængelig for interesserede som aktionærer, investorer, banker eller kunder. Årsrapporten er dermed virksomhedens måde at få lagt kortene på bordet og være hudløst ærlige. Det viser troværdighed overfor potentielle investorer og kunder, som kan skabe yderligere vækst i virksomheden.

Det er derfor altafgørende at der er styr på alle detaljer, både i årsregnskabet og den tilhørende årsrapport. Det giver den gennemsigtighed, der er behov for, når en investor skal vurdere, om der skal investeres i virksomheden.

Hvem skal udføre en årsrapport?

Det afhænger i høj grad af virksomhedens kapital og størrelse, om der skal udføres en årsrapport. Idet der stilles flere og flere krav til et regnskab, jo større en virksomhed bliver, kan der forekomme et større behov for en årsrapport i de store virksomheder. I forhold til et aktie-, iværksætter eller anpartsselskab (A/S, IVS, ApS), skal der udføres en årsrapport. Er det en enkeltmandsvirksomhed, behøver du ikke udføre en årsrapport.

Er en årsrapport og et årsregnskab det samme?

Selvom en årsrapport og et årsregnskab omhandler det samme emne, virksomhedens økonomi, er der ikke tale om det samme begreb. Årsrapporten er en analyse og vurdering af årsregnskabet. Det er supplerende oplysninger om årsregnskabet, som beviser at regnskabet er troværdigt og retvisende. I større virksomheder er årsrapporten vigtig for at bevise årsregnskabets værdi. Det er den endelige undersøgelse, der viser at årsregnskabet stemmer helt overens med sandheden.

Årsrapporten kan også give dine medarbejdere en unik indsigt i, hvordan det står til med virksomhedens udvikling og på hvilke områder der er plads til forbedring.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage