Hvad er en ledelsesberetning?

En ledelsesberetning er et selskabs ledelses egen beretning om det seneste år og deres forventninger til det kommende. Ledelsen behøver ikke selv udarbejde ledelsesberetningen, men kan derimod lade deres revisor gøre det.

Krav til ledelsesberetning

Der er nogle formelle krav, der skal overholdes, når der udarbejdes en ledelsesberetning. Kravene afhænger af, hvilken regnskabsklasse den pågældende virksomhed befinder sig i. Virksomheder inddeles i A, B, C og D-regnskabsklasser. Det betyder, at der vil stilles højere krav til virksomhedens ledelsesberetning, jo større virksomheden er. Eksempelvis vil et mindre selskab være placeret i A-klassen, hvor der ikke er så mange krav til ledelsesberetningen, modsat virksomheder i D-klassen, hvor kravene er væsentligt højere. Overordnet skal ledelsesberetningen indeholde en beskrivelse af hovedaktiviteter, vigtige begivenheder i regnskabsåret samt om de har levet op til virksomhedens forventninger.

Forskel mellem ledelsesberetning og ledelsespåtegning

I 2002 blev det lovpligtigt, at selskaber vedlægger en ledelsespåtegning, når de frigiver en ledelsesberetning. Ledelsespåtegningen indeholder samlede underskrifter fra ledelsen, hvori de godkender, at de står inde for, at ledelsesberetningen er udarbejdet efter gældende lovgivning og eventuelt andre krav i deres egne vedtægter. Det giver den samlede ledelse det fulde ansvar, hvis der skulle være fejl og mangler. Det er altså ikke en revisors ansvar, som det tidligere har været tilfældet.

Skabelon til ledelsesberetning

Men hvad skal en ledelsesberetning så indeholde? Man kan udarbejde en ledelsesbetegnelse på mange måder. Betegnelsen skrives dog oftest i sammenhængende tekst fremfor punktform. Et eksempel på en skabelon til en ledelsesberetning kunne for eksempel indeholde:

  • Virksomhedsnavn og dato
  • En beskrivelse af, hvad formålet med dette år har været samt hovedaktiviteter
  • En beskrivelse af, hvordan det er gået med de ovennævnte punkter i virksomheden - Her kan man passende nævne eventuelle fremtidsudsigter for selskabet
  • En afsluttende konklusion, der opsummerer ovenstående indhold af ledelsesberetningen

Selvom det kan virke omfattende at udarbejde en ledelsesberetning, er det ikke tilfældet, da der blot skal kunne redegøres for årets formål, årets resultater og virksomhedens fremtidsudsigter. Det kan klares relativt hurtigt alt efter virksomhedens størrelse. Husk også at vedlægge ledelsespåtegningen.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Billy regnskabsprogram crying logoBilly regnskabsprogram logoBilly regnskabsprogram happy logo

Billy Regnskabsprogram og laptop frontpage billede

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.