CSR - Hvad er CSR?

CSR betyder Corporate Social Responsibility, og er betegnelsen for virksomheders arbejde for at tage ansvar for diverse miljømæssige og sociale problemer i omverdenen.

Har du en virksomhed? Så kan vi hjælpe med at holde styr på regnskabet. Prøv gratis Billy Regnskabsprogram.

Hele tanken bag CSR er, at virksomheder tager del i ansvaret for omverdenen. På dansk vil det betegnes som en virksomheds “samfundsansvar”, eller “socialt ansvar”. CSR har til formål at skabe værdi og ansvar for f.eks. virksomhedens interessenter og samfundet omkring dem. 

Man ser i større grad benyttelse af CSR-principper i forbindelse med den øgede globalisering. Virksomheder driver produktion i lande, som ikke nødvendigvis har samme vilkår, som gælder i de større vestlige lande. 

Det er derfor essentielt at virksomhederne selvstændigt stiller krav og gør det bedre, når de pågældende regeringer ikke tager hånd om problemerne. CSR er yderligere et tiltag, som virksomheder kan bruge, til at opnå et godt omdømme samt goodwill

Hvad er CSR-strategi?

At benytte CSR som en strategi i en virksomhed kan også være et meget værdifuldt værktøj. Her er det vigtigt at CSR strategien naturligt ligger i forlængelse af forretningen, således at de forskellige tiltag styrker virksomheden både indadtil og udadtil. 

At arbejde strategisk med CSR handler helt konkret om, at man ledelsesmæssigt går ind og vurderer, hvordan man rent forretningsmæssigt i virksomheden kan få mest ud af at arbejde med det samfundsmæssige ansvar. 

Dette ses specielt i forbindelse med markedsføring, hvor en god CSR-strategi kan være med, til at styrke virksomhedens brand og image udadtil. 

CSR som markedsføring

Det ses i større grad, at en god CSR strategi, kan benyttes til at øge virksomhedens konkurrenceevne og styrke deres image i forhold til forbrugerne. De seneste år har der særligt været omtale omkring  tøjselskabers produktion i mindre udviklede lande, som ikke har foregået under acceptable vilkår.

Ved at gøre en forskel ude i verden, kan virksomheder derigennem bruge CSR til at brande dem selv, og fremstå som ansvarlig for omverdenen. 

Det vil ofte være muligt hos større selskaber at finde deres CSR politik på deres hjemmesider. 

Krav om CSR-rapportering

Idéen om mere konkret CSR startede omkring år 2000 skiftet, og er siden da blevet et stor del af, at drive en moderne virksomhed. I 2009 blev der sågar vedtaget et krav om, at de 50 største virksomheder i Danmark, skulle begynde at supplere deres ledelsesberetning, med en rapportering omkring virksomhedens CSR aktiviteter. 

Dette krav blev skærpet i 2018, hvor alle virksomheder med mere end 250 medarbejdere, også skulle begynde at gøre det samme.

Der er dog visse krav til denne rapportering. Virksomhederne skal oplyse hvilke samfundsansvarlige tiltag de udøver, samt hvorfor og hvordan de gavner samfundet. Hvis virksomheden har valgt ikke at udøve CSR, skal de sågar redegøre for dette. 

Eksempler på CSR

CSR kan være mange forskellige ting og komme i mange forskellige størrelser. Helt overordnet set kan det betegnes som CSR, så længe det gavner verden på en eller anden måde. 

CSR kan f.eks. være en virksomheds ansvar for, at deres producenter i Indien får ordentlig løn, og har acceptable arbejdsforhold. Virksomheden skaber hermed værdi for deres samarbejdspartneres ansatte.

Det kan sågar anses som CSR at sponsorere den lokale fodboldklub, eller at donere en sum penge til et godt formål.

Et andet eksempel på CSR kan være en produktionsvirksomhed, som udleder deres affaldsstoffer på en fornuftig måde, for at det er mindst muligt til skade for miljøet.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage