Pil tilbage til Billypedia

Hvad er goodwill?

Hvad er goodwill?

Goodwill er den merværdi, en virksomhed kan have i form af sit omdømme og sin kundekreds.

Goodwill er et immaterielt anlægsaktiv i virksomhedens balance og betyder, at der dels er tale om et uhåndgribeligt aktiv, og dels at aktivet er i virksomheden over en længere periode.

Relevante faktorer der påvirker goodwill

  • En loyal kundekreds der vil anbefale virksomheden til andre
  • Større reklamekampagner
  • Indgåede aftaler

Eftersom goodwill er et immaterielt aktivt kan det være vanskeligt at bedømme, hvad en virksomheds omdømme har af værdi, og derfor er det mere en vurderingssag.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Billy regnskabsprogram crying logoBilly regnskabsprogram logoBilly regnskabsprogram happy logo

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.