Hvad er goodwill?

Da goodwill er en meget uhåndgribelig ting og kan variere fra virksomhed til virksomhed, kan det være svært at give en helt klar definition på, hvad goodwill egentlig er. Men i bund og grund er goodwill den merværdi, som en virksomhed kan have i form af sit omdømme og sit brand.

Goodwill har værdi, da det indeholder et afkast i virksomheden ved fx et eventuelt salg. Det vil sige, at hvis virksomheden har et godt omdømme og et godt brand, vil afkastet være højere.

Kigger man på et regnskab, kan man finde goodwill under anlægsaktiver i balancen. Da der er tale om et uhåndgribeligt aktiv, kan man yderligere finde goodwill under immaterielle anlægsaktiver. Goodwill er altså også et aktiv med en langsigtet værdi.

Eksempler på faktorer der påvirker goodwill:

  • En loyal kundekreds, der vil anbefale virksomheden til andre
  • Større reklamekampagner
  • Indgåede aftaler

Hvordan beregner man en virksomheds goodwill?

Idet man kigger på virksomhedens omdømme og brand, når man taler om goodwill, kan det være meget svært at beregne denne værdi i kroner og øre. Da et godt omdømme og et stærkt brand ikke er noget man kan tage og føle på, er værdien af goodwill en vurderingssag. Ligeledes vil en loyal kundekreds, som kan anbefale virksomheden også have stor værdi. Den værdi vil man også sætte under goodwill.

Afskrivning af goodwill

Idet man kun må afskrive på tilkøbt goodwill, er det også kun køber som kan foretage afskrivninger af goodwill. Det betyder også, at man ikke må afskrive på den goodwill, man selv har opbygget i virksomheden. Som køber af goodwill kan man allerede begynde på afskrivningen i det år, hvor man har lavet en aftale om overdragelse. Der findes særlige regler i forhold til afskrivninger af goodwill, da man normalt først må påbegynde afskrivninger, når man har modtaget aktivet.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Billy regnskabsprogram crying logoBilly regnskabsprogram logoBilly regnskabsprogram happy logo

Billy Regnskabsprogram og laptop frontpage billede

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.