Ledelsespåtegning - Hvad er en ledelsespåtegning?

En ledelsespåtegning er ledelsens underskrift på at årsrapporten er udarbejdet efter gældende lovgivning. Ledelsespåtegningen er en del af årsrapporten

Få lavet et lækkert og professionelt årsregnskab i Billy, uanset om du har et selskab eller en enkeltmandsvirksomhed. Lav dit årsregnskab i Billy.

Helt lavpraktisk indebærer ledelsespåtegningen ledelsens underskrift på, at årsrapporten er udarbejdet som den skal. Alle årsrapporter skal indeholde en ledelsespåtegning uanset regnskabsklasse.

Hvilken betydning har ledelsespåtegningen?

I en ledelsespåtegning tager ledelsen ansvar for årsrapporten, og at den er udarbejdet i overenstemmelse med lovgivningen og andre krav. Formålet med ledelsespåtegningen er altså at holde ledelsen ansvarlig for indholdet i årsrapporten samt eventuelle fejl og mangler. Indholdet i årsrapporten er altså ikke en revisors ansvar. 

Krav til ledelsespåtegning 

Ledelsespåtegningen skal indeholde sted og dato for godkendelsen af virksomhedens årsrapport. Desuden skal navn, funktion og underskrift fra de enkelte medlemmer af de ansvarlige ledelsesorganer fremgå. Kun virksomhedens registrerede direktører og bestyrelsesmedlemmer kan skrive under på ledelsespåtegningen. 

Kan man fravælge ledelsespåtegning?

Hvis din virksomhed kun har et ledelsesmedlem ved tidspunktet for årsrapportens godkendelse, er det muligt at fravælge ledelsespåtegning. Der skal være en erklæring om, at kravene til fravalg af ledelsespåtegning er opfyldt, hvis dette er tilfældet. 

Eksempel på ledelsespåtegning

Nedenfor har vi udarbejdet et eksempel på indholdet i en ledelsespåtegning:

Direktion og bestyrelse har d. 10-01-2022 behandlet og vedtaget årsrapport for regnskabsåret 2021 for virksomheden ABC A/S.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten er lavet i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig. Derved bibringer årsrapporten et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver samt virksomhedens øvrige økonomiske situation.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, d. 10-01-2022.

Hvad er forskellen på ledelsespåtegning og ledelsesberetning?

Hvor ledelsespåtegningen er ledelsens ord for at årsrapporten lever op til gældende lovkrav, er ledelsesberetningen en ledelsens beretning omkring det seneste år og forventningerne til det kommende. Det er et lovkrav at begge dele indgår i virksomheders årsrapport. 

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage