Regnskabspraksis - Hvad er regnskabspraksis?

Regnskabspraksis er en redegørelse for de metoder, som er brugt til at lave årsregnskab. Den anvendte regnskabspraksis indgår som et særskilt afsnit i årsrapporten.

Som Billy-bruger kan du få lavet et professionelt årsregnskab der lever op til alle krav. Få lavet dit årsregnskab i Billy

I afsnittet om anvendt regnskabspraksis indgår indregningsmetoder, målegrundlag og regnskabsprincipper, der er benyttet i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet. 

Hvad indgår i afsnittet om anvendt regnskabspraksis?

Afsnittet om anvendt regnskabspraksis skal give en beskrivelse af virksomhedens regnskabsklasse, samt hvilken valuta og valutakurs der benyttes. Desuden skal virksomheden redegøre for følgende:

  • Indregningsmetoder: den metode som virksomheden bruger til at indregne posteringer i regnskabet.
  • Målegrundlag: beskrivelse af værdien de indregnede poster bliver angivet i.

Hvorfor skal man oplyse anvendt regnskabspraksis?

Ifølge årsregnskabsloven skal der indgå et afsnit om anvendt regnskabspraksis, når virksomheder laver deres årsrapport. 

Anvendt regnskabspraksis giver en forståelse for de bagvedliggende regnskabsprincipper og metoder der er benyttet til at lave årsregnskabet. På den måde er afsnittet med til at skabe en større forståelse og gennemsigtighed omkring regnskabet. 

Kan man lave ændringer i anvendt regnskabspraksis?

Som udgangspunkt skal det være den samme regnskabspraksis der anvendes år efter år, så det er nemmere at sammenligne og analysere regnskaberne. Det fremgår af de grundlæggende forudsætninger i årsregnskabsloven.

Dog er der visse undtagelser, der gør det muligt at ændre i anvendt regnskabspraksis. I nogle tilfælde sker ændringen som følge af ændringer i lovgivningen, eller fordi virksomheden skifter regnskabsklasse, og så er ændringen berettiget. Ultimativt skal ændringen give et mere retvisende billede af virksomhedens regnskab.

Hvis der laves praksisændringer, er der en række krav til, hvordan det skal oplyses. Beskrivelsen af ændringer skal laves i begyndelsen af afsnittet om anvendt regnskabspraksis. 

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage