Hvad er passiver?

Hvis man ser på virksomhedens balance, viser den både virksomhedens aktiver og passiver. Passiverne udgør kreditsiden i en balance og viser virksomhedens kapitalanskaffelse. Det vil sige, at kigger man på en balance, vil passiverne stå i højre side og aktiverne i venstre side.

Helt kort udgør passiverne den kapital, som virksomheden har brugt til at finansiere deres aktiver. De viser, hvordan virksomheden har fremskaffet pengene, og hvad virksomheden skylder.

En virksomheds passiver opdeles normalt i følgende dele:

  • Egenkapital: Er den del af en virksomheds finansiering, som er tilvejebragt af dens ejere.
  • Hensatte forpligtelser: Er et beløb, som en virksomhed sætter til side til sandsynlige, men usikre forpligtelser i fremtiden.
  • Gældsforpligtelser: Er den del af en virksomheds finansiering, som er stillet til rådighed for virksomheden af dens långivere.

Hvordan præsenteres passiverne i balancen?

Når årsregnskabet skal laves findes der to måder at præsentere balancen på, henholdsvis kontoformen og beretningsformen. Normalt vælger virksomhederne at opstille balancen i kontoformen. Passiverne opstilles forskellige alt efter hvilken metode man anvender til at opstille balancen på i årsregnskabet.

Passiverne opstilles på følgende måde, når man anvender kontoformen:

  • Egenkapital
  • Hensatte forpligtelser
  • Langfristet gæld
  • Kortfristet gæld

Passiverne opstilles på følgende måde, når man anvender beretningsformen:

  • Kortfristet gæld
  • Langfristet gæld
  • Egenkapital

Hvad er forskellen på passiver og aktiver?

Aktiverne viser alt af værdi, som virksomheden har fremskaffet. Det vil sige, at aktiverne viser, hvordan en virksomhed har anvendt deres kapital. Passiverne viser derimod, hvordan virksomheden har fremskaffet den anvendte kapital. Alle virksomheder har både aktiver og passiver, men det kan variere fra virksomhed til virksomhed, hvilke aktiver og passiver, de har.

Det er vigtigt, at aktiver og passiver altid ender på samme beløb i balancen. Hvis aktiverne og passiverne ikke ender på samme beløb, er der sket en fejl i regnskabet.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage