Balance

Hvad er en balance?

En balance er en regnskabsmæssig oversigt over værdien af en virksomheds aktiver og passiver på en given dag.

Aktiverne viser virksomhedens kapitalanvendelse i form af fx inventar, varelager, varedebitorer og kassebeholdning, mens passiverne udgør virksomhedens kapitalanskaffelse i form af fx egenkapital og varekreditorer. Aktiv- og passivsiden skal altid balancere.

Når virksomheden etableres, udarbejdes en åbningsbalance, hvor balancen efterfølgende opgøres pr. den sidste dag i regnskabsåret.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.