Balance - Hvad er en balance?

Balancen er en finansiel opgørelse og en vigtig del af virksomhedens årsregnskab. Balancen giver en oversigt over virksomhedens aktiver og passiver.

Vil du have hjælp med at holde styr på balancen i din virksomhed? Det kan vi hjælpe med. Prøv Billy gratis.

Hvad er en balance? 

En balance er en regnskabsmæssig oversigt over værdien af en virksomheds pengebinding, i form af aktiver og passiver på en given dag, hvilket typisk vil være på årsafslutningsdatoen. Det vil sige, at aktiverne og passiverne tilsammen viser de værdier, som virksomheden har, og hvordan de er blevet finansieret.

Når en virksomhed etableres, skal der udarbejdes en åbningsbalance, hvor balancen efterfølgende opgøres på den sidste dag i regnskabsåret.

Sammen med resultatopgørelsen indeholder årsregnskabet også balancen. På den måde redegør årsregnskabet for virksomhedens økonomiske status ved afslutningen af regnskabsåret.

Når aktiverne og passiverne opgøres, er det vigtigt, at de altid stemmer overens. Balancen stemmer først i regnskabet, når aktiverne og passiverne ender på det samme beløb..

Hvad viser aktiverne?

Aktiverne viser alt det af værdi, som virksomheden ejer. Det kan fx være alt fra aktier og obligationer til inventar, biler osv. Det vil sige, alt det som virksomheden er i besiddelse af, og som man kan omsætte til penge, hvis man f.eks. sælger det. Det man bruger sin kapital på, kalder man for kapitalanvendelse. Aktiverne deles op i to typer:

Eksempler på aktiver:

Hvad viser passiverne?

Passiverne udgør virksomhedens kapitalanskaffelse. Det vil sige, at passiverne er gældsposterne i virksomheden. Man opdeler passiverne i tre kategorier:

Eksempler på passiver:

Hvordan skal en balance opstilles?

Når balancen skal opstilles i årsregnskabet kan det gøres på to måder, henholdsvis kontoformen og beretningsformen:

  • Kontoformen er den, man typisk anvender. Her fremgår egenkapitalen som den første, derefter hensatte forpligtelser og til slut gældsforpligtelser.
  • Beretningsformen anvendes ikke så ofte. Her er første post kortfristet gæld, dernæst langfristet gæld og til slut egenkapitalen.

Kravene til opstillingen af balancen fremgår i Årsregnskabsloven §23.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage