BillypediaHvad er anlægsaktiver?

Hvad er anlægsaktiver?

Anlægsaktiver er aktiver, som anskaffes med et formål om længerevarende brug eller eje, som strækker sig over flere regnskabsperioder.

Hvilke typer anlægsaktiver findes der?

Anlægsaktiver inddeles overordnet i tre forskellige kategorier. Denne opdeling skyldes, at der er forskel på, hvordan de tre kategorier gøres op, og bliver indregnet i regnskabet.

De tre kategorier er:

Immaterielle anlægsaktiver: Disse typer aktiver karakteriseres som uhåndgribelige anlægsaktiver. Det kan for eksempel være patenter, licenser, goodwill og lignende.

Materielle anlægsaktiver: Materielle aktiver er derimod håndgribelige anlægsaktiver. Her kan der eksempelvis være tale om biler, ejendomme, maskiner mv.

Finansielle anlægsaktiver: De finansielle anlægsaktiver er de direkte pengemæssige aktiver. Eksempler på sådan nogen kan være værdipapirer, tilgodehavender eller kapitalandele i tilknyttede eller associerede virksomheder.

Hvad er så forskellen på anlægsaktiver og omsætningsaktiver?

Forskellen på anlægsaktiver og omsætningsaktiver handler om, hvor lang tid aktiverne er i brug. Aktiver som har en brugstid på mere end et år, klassificeres som anlægsaktiver, mens aktiver som har en kortere brugstid må klassificeres som omsætningsaktiver.

Du kan læse meget mere om omsætningsaktiver her.

Hvordan behandler man anlægsaktiver i sit regnskab?

Som udgangspunkt bogføres anlægsaktiver ved, at man bogfører hele beløbet under aktiverne i balancen. Derefter afskriver man enten måned for måned eller hvert år i resultatopgørelsen og balancen. Der kan være varierende forhold omkring de forskellige typer af anlægsaktiver. Hvordan du behandler den enkelte kategori, kan du læse mere om på vores supportsider:

Læs mere om bogføring af immaterielle anlægsaktiver
Læs mere om bogføring af materielle anlægsaktiver
Læs mere om bogføring af finansielle anlægsaktiver

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage