Anlægsaktiver - Hvad er anlægsaktiver?

Anlægsaktiver er aktiver, som anskaffes med et formål om længerevarende brug eller eje, som strækker sig over flere regnskabsperioder.

Vil du have hjælp med at holde styr på økonomien i din virksomhed? Det kan vi hjælpe med. Prøv Billy gratis.

Hvilke typer anlægsaktiver findes der?

Anlægsaktiver inddeles overordnet i tre forskellige kategorier. Denne opdeling skyldes, at der er forskel på, hvordan de tre kategorier gøres op, og bliver indregnet i regnskabet.

De tre kategorier er:

Immaterielle anlægsaktiver: Disse typer aktiver karakteriseres som uhåndgribelige anlægsaktiver. Det kan for eksempel være patenter, licenser, varemærker, udviklingsprojekter, goodwill og lignende. 

Materielle anlægsaktiver: Materielle aktiver er derimod håndgribelige anlægsaktiver. Her kan der eksempelvis være tale om biler, ejendomme, maskiner, IT-udstyr mv. 

Finansielle anlægsaktiver: De finansielle anlægsaktiver er de direkte pengemæssige aktiver. Eksempler på finansielle anlægsaktiver kan være værdipapirer, tilgodehavender eller kapitalandele i tilknyttede eller associerede virksomheder.

Hvad er forskellen på anlægsaktiver og omsætningsaktiver?

Forskellen på anlægsaktiver og omsætningsaktiver handler om, hvor lang tid aktiverne er i brug. Aktiver som har en brugstid på mere end et år, klassificeres som anlægsaktiver, mens aktiver som har en kortere brugstid må klassificeres som omsætningsaktiver.

Hvordan behandler man anlægsaktiver i sit regnskab?

Som udgangspunkt bogføres anlægsaktiver ved, at man bogfører hele beløbet under aktiverne i balancen. Derefter afskriver man enten måned for måned eller hvert år i resultatopgørelsen og balancen. Der kan være varierende forhold omkring de forskellige typer af anlægsaktiver.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage