Omsætningsaktiver - Hvad er omsætningsaktiver?

Omsætningsaktiver refererer til de aktiver i en virksomheds regnskab, der forventes at blive omsat til kontanter inden for en kort tidsramme, normalt inden for et regnskabsår.

Vil du have hjælp med at holde styr på omsætningsaktiverne i din virksomhed? Det kan vi hjælpe med. Prøv Billy gratis.

Hvad er eksempler på omsætningsaktiver?

Omsætningsaktiver kan som udgangspunkt inddeles i tre underpunkter, henholdsvis lagerbeholdning, likvide beholdninger og tilgodehavender. 

Lagerbeholdningen udgør de varer, som en virksomhed har på lager, der kan sælges. En lagerbeholdning vil primært bestå af færdigproducerede varer, men kan også bestå af reservedele til produktion afhængig af virksomhed og branche. 

Likvide beholdninger består ofte af virksomhedens opsparede kontanter eller andre midler, der kan blive omsat til kontanter. 

Tilgodehavende er udtrykket for at en virksomhed har et hvis pengemæssigt beløb til gode hos en kunde, også kaldet en debitor. Det er altså penge, som en virksomhed har til gode fra sine kunder for varer eller tjenesteydelser, der er blevet solgt, men endnu ikke betalt for. 

Disse tre ting er klassiske eksempler på omsætningsaktiver, men der findes andre. For at afklare om aktivet er et omsætningsaktiv, er det lettest at tænke på, om aktivet er let at omsætte til likvider - altså kontanter på bankkontoen inden for et år. 

Hvad bruger jeg omsætningsaktiver til?

Omsætningsaktiver er egentlig penge, som du gerne skal have ind i din virksomhed. Så enten får du solgt de varer, du har liggende, kræver skyldige beløb ind eller får opgjort kassen. Eller noget fjerde, som giver kontanter i virksomheden.

Der er selvfølgelig mange andre måder at bruge omsætningsaktiverne på, end de måder nævnt her. Det kommer an på, hvad virksomheden laver og branchen. Hvis du er i tvivl, er det altid en god idé at rådføre sig med en revisor.

Hvordan adskiller omsætningsaktiver sig fra andre aktiver?

Det er netop det, at omsætningsaktiver har en kortere levetid end andre aktiver, der gør dem specielle. Altså det, at disse aktiver ofte bliver omsat i løbet af et år, er det der gør forskellen.

Aktiver generelt, og herunder også omsætningsaktiver, er en positiv beholdning af værdier i virksomheden.

Hvad er anlægsaktiver?

Anlægsaktiver er det modsatte af omsætningsaktiver. Det er aktiver, som bliver indkøbt med den intention at opbevare det længe - i hvert fald længere end et år. Det kan være møblement til kontoret, interiør, produktionsmaskiner, alarmer. Den slags man heller ikke sælger igen med det samme.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage