Debitor

Hvad er en debitor?

En debitor er en juridisk enhed og udgør virksomhedens kunder, som den har et tilgodehavende hos. Omvendt repræsenterer kreditorer leverandørerne, som har et tilgodehavende hos virksomheden.

Varedebitorernes omsætningshastighed angiver, hvor hurtige debitorerne er til at indbetale deres tilgodehavende.

Varedebitorenres omsætningshastighed = omsætning/varedebitorer

Det er mest fordelagtigt for virksomheden, hvis debitorernes omsætningshastighed er høj, da dette er et udtryk for en kort kredittid, og at debitorerne er hurtige til at indbetale deres tilgodehavende.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.