Debitor - Hvad er en debitor?

Debitor er en betegnelse, der dækker over en person eller virksomhed, som skylder penge. Dette kan eksempelvis være i form af et lån eller for en vare eller ydelse. 

Vil du have hjælp med at holde styr på din virksomheds debitorer? Det kan du nemt med Billy Regnskabsprogram. Prøv Billy gratis.

En debitor er en juridisk enhed. Det vil sige, at det kan enten være en virksomhed eller en kunde, som har et tilgodehavende hos dig eller din virksomhed. Omvendt er kreditorerne dem, som har et tilgodehavende hos virksomheden eller kunden. Man benytter ofte først udtrykket debitor, når der er tale om et mere langsigtet kunde/leverandør forhold.

Forskellen på en debitor og en kreditor er altså, at en debitor skylder penge væk, mens kreditoren skal modtage penge. En virksomhed vil ofte både være debitor og kreditor, da virksomheden typisk både vil købe og sælge fra/til andre.

Hvad gør jeg, hvis en debitor ikke betaler?

Hvis du uheldigvis kommer i den situation, hvor din debitor ikke betaler dig og din virksomhed tilbage, kan du sende sagen videre til inkasso. Før dette kan lade sig gøre,skal du have sendt 1 til 3 lovlige rykkere til debitoren. Hvis debitoren stadig ikke har betalt regningen, så må sagen sendes videre til en inkasso. Inkasso vil enten føres af en inkassovirksomhed eller en advokat.

Eksempel på en debitor

Set fra en virksomheds side vil man som nævnt tidligere blive defineret som en debitor under et kunde- og leverandørforhold. Som privatperson kan du også blive betegnet som en debitor. Dette vil eksempelvis være tilfældet, hvis du låner penge i din bank. I et sådan tilfælde vil banken omtale dig som debitor, da du står i gæld til banken.

Hvad er debitortab?

Det kan dog forekomme, at en virksomhed har nogle debitorer, som trods flere rykkere, ikke betaler deres tilgodehavende til virksomheden. Dette kaldes for debitortab. Du kan med fordel hensætte dette beløb i årsregnskabet, så der er taget højde for eventuelle tab i virksomhedens økonomi. 

Hvad er et debitorkartotek?

Har en virksomhed mange debitorer, kan det være relevant at udarbejde et debitorkartotek, for at holde styr på virksomhedens debitorer. På den måde kan virksomheden nemmere holde et overblik over, om deres debitorer har fået tilsendt en faktura samt om de stadig har tilgodehavende stående, som de skylder virksomheden. Det gør det også nemmere at få fulgt op på de debitorer, som stadig ikke har betalt deres faktura. 

Hvad viser varedebitorernes omsætningshastighed?

Varedebitorernes omsætningshastighed angiver, hvor hurtige debitorerne er til at indbetale deres tilgodehavende. Det vil sige, at den viser, hvor hurtigt dine kunder/debitorer er til at betale deres tilgodehavender til din virksomhed.

Formel for varedebitorernes omsætningshastighed:

omsætning / varedebitorer = Varedebitorernes omsætningshastighed

Det er mest fordelagtigt for virksomheden, hvis debitorernes omsætningshastighed er høj, da dette er et udtryk for en kort kredittid. Samtidig viser det også, at debitorerne er hurtige til at indbetale deres tilgodehavende.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage