BillypediaHvad er en debitor?

Hvad er en debitor?

En debitor er en juridisk enhed. Det vil sige, at det kan enten være en virksomhed eller en kunde, som har et tilgodehavende hos dig eller din virksomhed. Omvendt er kreditorerne dem, som har et tilgodehavende hos virksomheden eller kunden. Man benytter ofte først udtrykket debitor, når der er tale om et mere langsigtet kunde/leverandør forhold.

Forskellen på en debitor og en kreditor er altså, at en debitor skylder penge væk, mens kreditoren skal modtage penge. En virksomhed vil ofte både være debitor og kreditor, da virksomheden typisk både vil købe og sælge fra/til andre.

Hvad gør jeg, hvis en debitor ikke betaler?

Hvis du uheldigvis kommer i den situation, hvor din debitor ikke betaler dig og din virksomhed tilbage, kan du sende sagen videre til inkasso. Før dette kan lade sig gøre,skal du have sendt 1 til 3 lovlige rykkere til debitoren. Hvis debitoren stadig ikke har betalt regningen, så må sagen sendes videre til en inkasso. Inkasso vil enten føres af inkassovirksomheder eller advokater.

Eksempel på en debitor

Set fra en virksomheds side vil man som nævnt tidligere blive defineret som en debitor under et kunde- og leverandørforhold. Som privatperson kan du også blive betegnet som en debitor. Dette vil eksempelvis være tilfældet, hvis du låner penge i din bank. I et sådan tilfælde vil banken omtale dig som debitor, da du skylder penge til banken.

Hvad viser varedebitorernes omsætningshastighed?

Varedebitorernes omsætningshastighed angiver, hvor hurtige debitorerne er til at indbetale deres tilgodehavende. Det vil sige, at den viser, hvor hurtigt dine kunder/debitorer er til at betale deres tilgodehavender til din virksomhed.

Formel for varedebitorernes omsætningshastighed:

Varedebitorernes omsætningshastighed = omsætning / varedebitorer

Det er mest fordelagtigt for virksomheden, hvis debitorernes omsætningshastighed er høj, da dette er et udtryk for en kort kredittid. Samtidig viser det også, at debitorerne er hurtige til at indbetale deres tilgodehavende.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage