Faktura - Hvad er en faktura?

En faktura, også kaldet en regning, er et dokument der specificerer salget af en vare eller ydelse, som sælger udsteder til køber som en anmodning om betaling. Fakturaen beskriver de forskellige omstændigheder omkring købet herunder pris, salgsdato og betalingsbetingelser.

Med Billys fakturasevice kan du sende din første faktura med få klik. Prøv Billy gratis

Når et salg har fundet sted, skal sælger udstede en faktura til køber som dokumentation for salget. Der findes flere forskellige typer fakturaer, og der er lovmæssige krav om, hvad de skal indeholde. 

Hvad skal en faktura indeholde?

For at en faktura er gyldig, er der en række lovmæssige krav. Hvis nogle af oplysningerne mangler eller indeholder fejl, kan fakturaen være ugyldig. Kravene til en almindelig faktura er:

  • Et fortløbende fakturanummer
  • Fakturadato (udstedelsesdato)
  • Sælger og købers navn og adresse
  • Sælgers momsregistreringsnummer (CVR-nr. eller SE-nr.)
  • Varens eller ydelsens art, pris og mængde.
  • Momsgrundlaget, prisen pr. enhed uden afgift
  • Gældende momssats
  • Momsbeløbet der skal betales
  • Det samlede beløb

Hvad er reglerne for fakturering?

Uanset om kunden er en privatperson eller erhvervsdrivende, er det et krav at udstede en faktura i forbindelse med et salg af momspligtige varer eller ydelser. Fakturaen skal udstedes i to eksemplarer, en til køber og en til sælger. Fakturaen udstedes når varen eller ydelsen er leveret eller snarest derefter. Ifølge bogføringsloven, er det lovpligtigt for virksomheden at opbevare fakturaen i 5 år.

Hvordan laver man en faktura?

Der er ikke nogle krav til, hvordan du udarbejder eller opsætter din faktura, sålænge den indeholder de lovpligtige elementer. Du kan således lave den fysisk på papir eller digitalt gennem Word eller et fakturaprogram

Hvis du bruger et online fakturaprogram som Billy, er du sikker på, at du overholder alle lovkrav. Samtidig kan du gøre brug af de mange andre funktioner, der kan hjælpe dig og din virksomhed med at få overblik over økonomien. Du kan f.eks. designe din egen faktura og fakturere dine kunder med abonnementsfakturering

Hvilke typer faktura findes der?

Typen af fakturaen afgør, hvad den skal indeholde. Der findes flere forskellige typer faktura, herunder en almindelig faktura, forenklet faktura og kassebon. 

En forenklet faktura og en kassebon har færre krav til fakturaen. En forenklet faktura kan udstedes, hvis beløbet er under 3.000 kr., eller hvis køber er en privatperson. Forretninger der bruger et salgsregistreringssystem fx fra et kasseapparat kan i stedet udstede en kassebon til køber, hvis den indeholder oplysninger svarende til en forenklet faktura. 

Hvem bruger fakturaer?

Typisk vil det være momsregistrerede virksomheder der benytter sig af fakturaer. Dog behøver du ikke have et CVR-nummer for at sende en faktura, og du kan derfor også godt sende en faktura som privatperson. Offentlige myndigheder eller institutioner bruger også fakturaer, men de skal sendes gennem et særligt elektronisk format som kaldes EAN-fakturering

Faktura fra privatperson

Du behøver som sagt ikke have et CVR-nummer for at fakturere en kunde. Der er altså ikke noget krav om at have en virksomhed for at fakturere, sålænge du omsætter for under 50.000 kr. over en 12-måneders periode. Langt hen ad vejen skal fakturaen indeholde det samme som en almindelig faktura, dog skal du være opmærksom på, at du som privatperson ikke kan opkræve moms, og derfor skal denne del undlades. I stedet skal du angive dit CPR-nummer, og huske at indberette beløbet til Skattestyrelsen som B-indkomst. 

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage