Bogføringsloven - Hvad er bogføringsloven?

Bogføringsloven opstiller de generelle krav til, hvordan erhvervsdrivende virksomheder i Danmark skal bogføre poster, når de udfører deres regnskab. Dette indebærer blandt andet krav om registrering af transaktioner, dokumentation og opbevaring. 

Det forventes, at der snart vedtages en ny bogføringslov, som vil kræve et digitalt bogholderi. Ved et Billy-regnskab vil du overholde alle de nye krav og regler. Prøv Billy gratis

Alle virksomheder har uanset virksomhedstype og størrelse bogføringspligt og skal altså overholde de gældende krav i bogføringsloven. Det er derfor vigtigt, at du som virksomhedsejer er opmærksom på de forskellige krav og regler i bogføringsloven for at undgå bøder.

Hvad er de gældende krav i bogføringsloven?

Det generelle krav i bogføringsloven indebærer, at virksomheder skal tilrettelægge og udføre deres bogføring i overensstemmelse med god bogføringsskik. Det betyder, at der hurtigst muligt og i korrekt rækkefølge foretages registrering af transaktioner, samt at enhver registrering skal dokumenteres ved bilag. Dokumentationen kan både opbevares digitalt og fysisk, sålænge at myndighederne hurtigt kan få adgang til regnskabsmaterialet.

Ifølge bogføringsloven skal virksomheder opbevare regnskabsmateriale et sikkert sted i 5 år fra udgangen af regnskabsåret. Dette gælder også hvis din virksomhed ophører. Overordnet skal bogføringen tilrettelægges således, at den ikke ødelægges, bortskaffes eller forvanskes.

Hvem gælder bogføringsloven for?

Alle erhvervsdrivende virksomheder i Danmark er underlagt bogføringsloven, og skal derfor leve op til reglerne om registrering, dokumentation og opbevaring af regnskabsmateriale. 

De eneste som er undtaget bogføringsloven, er virksomheder som i stedet er omfattet af statens regnskabsføring eller kommunal regnskabsføring. 

Hvordan overholder man bogføringsloven?

Det kræver både struktur, rutiner og overblik at overholde de gældende krav i bogføringsloven. Bogføringsloven har ikke noget krav til, hvem der skal udføre bogføringen i din virksomhed. Det er derfor op til dig som virksomhedsejer, om du selv vil udføre bogføringen eller søger hjælp hos en bogholder eller revisor

Ved hjælp af et bogføringssystem overholder du alle love og regler, da systemet indeholder de funktioner, der er nødvendige for at overholde bogføringslovens regler. Herunder sikker opbevaring af regnskabsmateriale, afstemning af virksomhedens bogføring med virksomhedens bankkonto, korrekt registrering og datering af transaktioner og bilag og meget mere. 

Hvad sker der, hvis man ikke overholder bogføringsloven?

Hvis en virksomhed ikke lever op til reglerne i bogføringsloven, kan den/de bogføringsansvarlige risikere at få en bøde. Bødens størrelse afhænger af omfanget af sagen, og hvorvidt der også er andre mangler i virksomhedens regnskab. 

Hvis en revisor i en revisionspåtegning har angivet, at virksomhedens årsregnskab ikke overholder bogføringsloven, vil Erhvervsstyrelsen starte en kontrolsag. Dette kan føre til en bøde, politianmeldelse og sanktioner. For at undgå dette er det en god start at benytte et bogføringssystem. 

Hvorfor er bogføringsloven vigtig?

Bogføringsloven er med til at sikre, at virksomheder har styr på deres økonomiske transaktioner, så der er de rette rammer for et korrekt og retvisende regnskab. Kravene i bogføringsloven mindsker ligeledes risikoen for misbrug og fejl i regnskabet. På den måde er bogføringsloven vigtig for både virksomheder og samfundet som helhed. 

Ny bogføringslov på vej 

Det forventes, at der i 2023 træder ny bogføringslov i kraft, som vil digitalisere væsentlige bogføringsprocesser og regnskabsprocesser for danske virksomheder. Ifølge lovforslaget vil det i fremtiden betyde, at alle virksomheder der har pligt til at afgive årsrapport og personligt ejede virksomheder med en omsætning på over 300.000,- kr. to år i træk skal benytte et digitalt bogføringssystem. Billy vil være et registreret bogføringssystem, når loven træder i kraft. Derved skal du som Billy-bruger ikke bekymre dig over at overholde de nye lovkrav. 

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage