Bogføringspligt - Hvad er bogføringspligt?

Bogføringspligt er virksomheders forpligtelse til at bogføre indtægter og udgifter efter bogføringsloven. Som udgangspunkt har alle danske virksomheder bogføringspligt.

En ny bogføringslov kommer i 2023 som vil øge digitaliseringen af væsentlige bogføringsprocesser. Som Billy-bruger vil du automatisk leve op til de nye regler. 

At have pligt til at bogføre efter bogføringsloven betyder at virksomheden skal foretage registrering af transaktioner, have dokumentation i form af bilag og opbevare regnskabsmateriale i 5 år.

Hvem har bogføringspligt?

Alle danske erhvervsdrivende virksomheder bortset fra visse statslige og kommunale virksomheder har bogføringspligt og skal altså føre regnskab efter bogføringsloven. Dette gælder også udenlandske virksomheder med erhvervsdrivende aktiviteter i Danmark. Virksomheder med bogføringspligt har krav på at udføre deres bogføring i overensstemmelse med god bogføringsskik.

Hvem har ikke bogføringspligt?

Virksomheder der er omfattet af lov om statens regnskabsvæsen eller kommunale regnskabsregler har ikke pligt til at bogføre og opbevare efter bogføringsloven. Dette gælder blandt andet statsinstitutioner, visse foreninger og fonde samt kommuner. Disse virksomheder skal i stedet følge andre regnskabsregler.

Hvordan overholder man bogføringspligten?

Så længe virksomheden lever op til bogføringslovens bestemmelser, er der ikke regler for om dette sker ved hjælp af et Excel-ark, et online bogføringssystem eller med hjælp fra en bogholder. Hvis du bruger et bogføringssystem som Billy, er du sikker på, at du overholder de gældende regler og samtidig sparer du både tid og slipper for bekymringer. 

Hvad hvis man ikke overholder bogføringspligten?

Hvis en virksomhed ikke overholder bogføringspligten, er det et brud på loven. Erhvervstyrelsen fører kontrol med bogføring i virksomheder, og hvis de opdager fejl, kan det føre til bøder og i værste tilfælde politianmeldelse og sanktioner. Det er derfor vigtigt at sætte sig ordentligt ind i bogføringsloven for at undgå fejl og misforståelser og samtidig sikre et retvisende regnskab.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage