Hvad er en revisionspåtegning?

En revisionspåtegning er kort fortalt dit bevis på, at dit årsregnskab er retvisende. Når en revisor laver et revideret regnskab, skal det indeholde en revisionspåtegning underskrevet af revisoren. Revisionspåtegningen er samtidig en konklusion på årets regnskab.

Revisionspåtegningen er virksomhedens blåstempel på, at regnskabet er som det skal være og at der ikke er fejl og mangler. Det udviser ærlighed fra virksomhedens side, uanset om regnskabet er positivt eller negativt. Derfor kan en manglende revisionspåtegning være problematisk, da det kan være tegn på, at noget ikke er som det skal være.

Hvad indeholder en revisionspåtegning?

Der findes regler for hvad en revisionspåtegning skal indeholde, og de vigtigste elementer gør det afgørende, at revisoren har et indgående kendskab i virksomhedens forretning og dets økonomi. Det er nemlig den eneste måde der kan gives garanti for en retvisende og troværdig konklusion af, hvorvidt virksomhedens økonomi er sund eller om der er behov for forbedringer.

I revisionspåtegningen beskrives revisorens ansvar og den revision, der er blevet udført. Der nævnes desuden hvem der er revideret for og om der er blevet revideret efter regnskabsloven. Endelig nævnes den centrale del af revisionspåtegningen, nemlig selve konklusionen på regnskabets resultat.

Hvad bruges en revisionspåtegning til?

Revisionspåtegningen er så at sige revisorens frirum til at tale ærligt omkring virksomhedens regnskab. Her gøres det også klart, at det er virksomheden der har ansvar for regnskabet, og at revisoren blot kommer med sin løbende vurdering af, hvordan det står til med regnskabet. Det er også her revisoren kan udtale sig, hvis der er uenighed om regnskabet. Dette gøres via et forbehold.

Hvad betyder revisors forbehold?

Der gives et forbehold i revisionspåtegning, hvis revisoren er uenig med ledelsen om en specifik post i regnskabet. Det kan for eksempel forekomme, hvis revisoren ikke mener regnskabet er udført korrekt eller hvis der er mangel på dokumentation. Nedfældes der et forbehold, er der grund til bekymring for regnskabet. Det kan nemlig være et tegn på der er noget gruende galt med regnskabet, enten på grund af fejl og mangler eller helt skæve beregninger.

Negativ konklusion og supplerende oplysninger til regnskab

Revisoren kan, ud over forbeholdet, også vælge at afgive en negativ konklusion på regnskabet. Dette er en alvorlig udtalelse, da det direkte viser, at regnskabet ikke stemmer overens med sandheden. En konklusion behøves dog ikke at være negativ. Er der tale om et sundt forhold i årsregnskabet, skal dette også nævnes i en afsluttende konklusion.

Revisionspåtegningen kan også indeholde supplerende oplysninger til årsregnskabet. Disse afgives enten hvis der skal gøres opmærksom på et særligt forhold i regnskabet eller hvis ledelsen kan ifalde ansvar. Modsat forbeholdet påvirker de supplerende oplysninger ikke regnskabets troværdighed, men fungerer altså blot som en afsluttende bemærkning, som revisoren finder vigtig at nævne for at bibeholde et positivt regnskab.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage