Revideret regnskab - Hvad er et revideret regnskab? 

Et revideret regnskab er et regnskab, der er gennemgået og kontrolleret af en godkendt revisor, for at evaluere hvorvidt det giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation. Det kan være af virksomhedens frie vilje, eller fordi virksomheden er pålagt revisionspligt.

Mangler du en revisor til at revidere dit regnskab? Find det bedste match til din virksomhed på Billys revisorside

Når en statsautoriseret revisor eller en registreret revisor reviderer et regnskab, laver vedkommende en konklusion på, hvorvidt regnskabet lever op til de gældende lovkrav og om indholdet i regnskabet er korrekt.

Hvad indeholder et revideret regnskab?

Et revideret regnskab indebærer en deltajeret gennemgang af regnskabet og relevante dokumenter. Alle reviderede regnskaber skal indeholde en revisorpåtegning. Det er revisorens konklusion på, hvorvidt din virksomheds regnskab er retvisende og overholder regnskabsloven. En blank revisorpåtegning betyder, at revisoren har konkluderet, at regnskabet er retvisende. Hvis revisorpåtegningen ikke er blank, kan det skyldes fejl, mangler eller kritisable forhold i regnskabet.

Hvilke virksomheder skal fremvise et revideret regnskab?

Alle danske virksomheder med revisionspligt har lovpligt til at få revideret deres regnskab af en godkendt revisor. Afhængig af virksomhedens størrelse og art skal årsregnskabet revideres af en statsautoriseret revisor eller en registreret revisor. Som udgangspunkt er de følgende virksomhedstyper pålagt revisionspligt:

Kan man fravælge revision af årsregnskabet?

Små virksomheder der tilhører regnskabsklasse A, har som udgangspunkt ikke revisionspligt, og er derfor ikke pålagt krav på en revisors gennemgang af regnskabet. Anpartsselskaber, aktieselskaber og selskaber med begrænset ansvar er i regnskabsklasse B og C og har som udgangspunkt revisionspligt, men opfylder de minimum to af de følgende krav, er der mulighed for at fravælge revision:

  • En balancesum på max 4 mio. kr.
  • En nettoomsætning på max 8 mio. kr.
  • Et gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede på max 12 personer. 

Aktieselskaber, statslige selskaber og erhvervsdrivende fonde kan aldrig fravælge revision. 

Hvorfor skal et regnskab revideres?

Stort set alle virksomheder skal lave årsregnskaber, men dette giver ikke garanti for, at det er revisende. Derfor er formålet med et revideret regnskab at sikre, at offentligheden kan have tillid til informationerne i regnskabet. Udover at gennemgå og kontrollere regnskabet, giver et revideret regnskab også anledning til at rette op på eventuelle bogføringsfejl og fejl i klassifikationer.

Et revideret regnskab kan også være et krav fra investorer og andre samarbejdspartnere. Desuden kan det være med til at skabe troværdighed overfor interessenter i virksomheden såsom kunder, medarbejdere og leverandører. Den viden et revideret regnskab giver en virksomhed, kan i sidste ende skabe grundlag for optimering og justering af processer i virksomheden.

Hvem laver det reviderede regnskab?

Det er kun godkendte revisorer, der har bemyndigelse til at afgive erklæringer på et årsregnskab. En godkendt revisor dækker over statsautoriseret revisor og registreret revisor, som begge er beskyttede titler der dækker over en specifik uddannelsesmæssig baggrund. For at sikre en objektiv og troværdig vurdering skal et revideret regnskab udføres af en ekstern og uafhængig godkendt revisor.

Hvem skal se det reviderede regnskab?

Et revideret regnskab skal først og fremmest indsendes til Erhvervsstyrelsen, som et bevis på at regnskabet udføres korrekt i virksomheden. Virksomheder gør ligeledes deres reviderede regnskab tilgængeligt for investorer og ledelsen for at skabe et overblik over den økonomiske situation i virksomheden. Desuden kan det med fordel deles med andre personer eller grupper med løbende interesse for virksomheden for at skabe troværdighed. 

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage