Hvad er revision?

Hvordan er det lige revision forholder sig i forhold til økonomi og regnskab? Det kan være forvirrende at finde rundt i de mange økonomiske begreber, men her får du et overblik over, hvad der indgår i revision.

Hvordan foregår revision?

Revision foregår op til afslutningen på årsregnskabet. Her kigger en revisor hele regnskabet igennem, laver kontrol og underskriver, at årsregnskabet er repræsentativt for virksomhedens økonomi.

Det er altså en virksomhedsejer, som bestiller revisionen hos en revisor. Herefter laver revisoren et revideret regnskab. Husk, at revisoren skal være godtkendt for at kunne godkende jeres årsregnskab. En godkendt revisor dækker over en statsautoriseret revisor eller en registreret revisor. Revisoren skal desuden være uafhængig af virksomheden, hvilket igen betyder, at revisoren ikke må have familiære bånd til virksomheden af nogen art og at arbejdet skal være betalt.

Det leder dog til spørgsmålet:

Hvad kontrollerer en revisor i regnskabet?

Spørgsmålet er faktisk mere, hvad kigger en revisor ikke på?

Revisorens opgave er at kontrollere, at regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation. Derfor skal regnskabet finkæmmes fra top til tå.

Det betyder, at revisoren kigger alle transaktioner igennem, momsafregninger, gebyrer, bogføringer, aktiver, passiver osv. for at sikre, at regnskabet stemmer. Først når revisoren har været alt igennem og godkendt det, vil årsregnskabet blive lagt over til Erhvervsstyrelsen.

Hvad har revisionen af betydning?

Revisionen har især betydning overfor virksomhedens mulighed for at optage lån i banken. Banken skeler i stor stil til, om årsregnskabet har været igennem revision.

For revisionen er et troværdighedstegn, samt revisoren har mulighed for at skrive noter i regnskabet om virksomhedens økonomiske fremtidsudsigter - hvilket er en god indikator for banken om, hvorvidt virksomheden vil kunne betale lånet tilbage. Hvilket så har betydning for, om banken vil låne penge til virksomheden.

Udover banken kan der komme konsekvenser fra Erhvervsstyrelsen.

Ikke så meget fordi revisionen mangler - medmindre man har revisionspligt selvfølgelig - men fordi revisionen fanger de eventuelle fejl, som virksomheden selv kan have begået i regnskabet.

Det kan være alt fra bitte små og nærmest ubetydelige fejl til store regnefejl, som i sidste ende kan gøre, at virksomheden erklæres for tvangsopløst.

Dette er den alleryderste konsekvens og bruges meget sjældent. Oftest får man bare pålagt at skulle igennem revision alligevel. Men det er muligt, hvis ikke regnskabet stemmer og der findes ulovligheder i regnskabet.

Derfor anbefales det i langt de fleste tilfælde, at man får en revisor til at kigge årsregnskabet igennem.

Hvilke virksomheder er altid pålagt revisionspligt?

  • Aktieselskaber (A/S) - med visse undtagelser
  • Anpartsselskaber (ApS) - med visse undtagelser
  • Selskaber med begrænset ansvar (S.M.B.A og A.M.B.A) - med visse undtagelser
  • Erhvervsdrivende fonde
  • Børsnoterede selskaber
  • Statslige selskaber

Måske sidder du dog stadig og tænker:

Kan man fravælge revision?

Under visse omstændigheder kan man fravælge at have revision udført af årsregnskabet. Der er nogle forudsætninger, som man skal opfylde for at kunne undgå revisionskravet. Det er som oftest kun enkeltmandsvirksomheder, som har mulighed for at fravælge revisionen, da de har de største muligheder for at efterkomme størrelseskravene. Disse krav skal på balancedagen være gældende, hvilket vil sige, at det er den sidste dag i regnskabsåret, der tæller.

Som alt andet juridisk snak er det lidt kringlet formuleret, hvad man skal leve op til for at kunne fravælge revisionskravet.

Som virksomhed må du højst overskride ét af nedenstående krav, hvis du vil fravælge revisionen:

  • En nettoomsætning på 8 mio. Kr.
  • En balancesum på 4 mio. Kr.
  • Har maks 12 personer med en gennemsnitligt heltidsbeskæftigelse i virksomheden.

Derudover må virksomheden ikke overskride den samme begrænsning to år i træk.

I realiteten betyder det, at langt de fleste virksomheder er underlagt revisionskravet. Det er muligvis også for det bedste, da det sikrer, at der bliver lavet retvisende årsregnskaber, som stemmer overens med virkeligheden.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage