Hvad er revisionspligt?

Revisionspligt betyder, at nogle virksomheder har pligt til at få revideret deres årsregnskab af en godkendt revisor som dækker over statsautoriseret revisor og registreret revisor. Et revideret regnskab skal sikre, at årsregnskabet tegner et retvisende billede af virksomhedens økonomi. Det er dog ikke alle virksomheder, der har revisionspligt. Det kan du læse mere om her.

Hvilke virksomheder har revisionspligt?

Statslige virksomheder har altid revisionspligt. Det samme gælder for meget store anparts- og aktieselskaber. Her listes alle revisionspligtige selskaber:

  • Aktieselskaber (A/S) - forbehold for undtagelser
  • Anpartsselskaber (ApS) - forbehold for undtagelser
  • Selskaber med begrænset ansvar (S.M.B.A og A.M.B.A) - forbehold for undtagelser
  • Erhvervsdrivende fonde
  • Børsnoterede selskaber
  • Statslige selskaber

Hvad er beløbsgrænsen for at fravælge revisionspligt?

Siden 2006 har små virksomheder kunne fravælge revision, men der skal gælde nogle helt bestemte forhold i virksomheden. Virksomheder inddeles overordnet i regnskabsklasserne A, B, C og D. Regnskabsklassen angiver virksomhedens størrelse og har betydning for, hvordan virksomheden har pligt til at føre regnskab.

Enkeltmandsvirksomheder ligger i regnskabsklasse A og har ikke revisionspligt. Nogle virksomheder i regnskabsklasse B, er også mindre virksomheder, og kan under bestemte forudsætninger fravælge revision.

For at kunne fravælge revision skal følgende krav gøre sig gældende:

  • Virksomheden skal have en nettoomsætning på 8 mio. kr. eller derunder.
  • Virksomhedens balancesum må maks være på 4 mio. kr.
  • Der må maks være 12 fuldtidsansatte i virksomheden.

Disse forhold skal være gældende i to regnskabsår i træk, for at en virksomhed ikke er revisionspligtig.

Fravalg af revision

Nystiftede virksomheder har mulighed for at fravælge revision efter det første regnskabsår, hvis ovenstående værdigrænser ikke er overskredet i løbet af det første regnskabsår. Det er endvidere muligt at fravælge revision ved stiftelse af en virksomhed. Det kræver blot, at det fremgår af stiftelsesdokumentet, og at der ikke indgår bestemmelser om revisionspligt i virksomhedens vedtægter. En virksomhed, der har fravalgt revision ved stiftelsen, men overskrider ovenstående værdigrænser vil blive pålagt revisionspligt.

Fravalg af revision skal meldes til Erhvervsstyrelsen, hvor virksomhedens vedtægter med dokumentation for fravalget skal vedlægges.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage