Hvad er gæld?

Gæld er de penge virksomheden har lånt af pengeinstitutter eller lignende. Gæld er finansieringen i virksomheden og kaldes passiver i regnskabet.

balancen har man aktiver og passiver. Gæld hører under passiver, og viser hvad virksomheden skylder. En virksomhed kan have langsigtet og kortsigtet gæld. Overordnet defineres langsigtet gæld som de gældsforpligtigelser, der skal tilbagebetales efter ét år eller senere. Oftest er det gæld til realkreditinstitutioner. Kortfristet gæld er gældsforpligtigelser der skal tilbagebetales inden for ét år. Det kan være en kassekredit hos banken, gæld til leverandører, momsgæld, tilbageholdt A-skat, arbejdsmarkedsbidrag fra medarbejdere, revisorhonorar, reklameomkostninger, benzinregninger mv.

Hvad er forskellen på fremmedkapital og egenkapital?

Fremmedkapital er den gæld, der er optaget fra fremmede f.eks. pengeinstitutter. Egenkapital er virksomhedens gæld til ejerne. Egenkapitalen er således værdien af ejernes indskud og opsparing i virksomheden. Derfor hører det til under passiver i regnskabet.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.


Fik du svar på dit spørgsmål?

Billy regnskabsprogram crying logoBilly regnskabsprogram logoBilly regnskabsprogram happy logo

Billy Regnskabsprogram og laptop frontpage billede

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.