Kortfristede forpligtelser - Hvad er kortfristede forpligtelser?

Kortfristede forpligtelser er den gæld, som man forventer at have tilbagebetalt inden for ét år.

Vil du have hjælp med at holde overblik over udgifterne i din virksomhed? Det kan vi hjælpe med. Prøv Billy gratis.

De kortfristede forpligtelser kan bestå af forskellige former for gæld, herunder bankgæld samt gæld til virksomhedens leverandører.

Former for kortfristede forpligtelser

En virksomhed kan have mange forskellige kortfristede gældsforpligtelser. Disse forpligtelser kan bl.a. bestå af: 

  • Leverandører, som også kaldes for varekreditorer. Det er den gæld virksomheden har til leverandører i forbindelse med indkøb af vare eller services.
  • Momsgæld, som er salgsmomsen minus købsmomsen.
  • En konto til private udlæg for medarbejdere.
  • En kassekredit, som giver virksomheden ret til at hæve op til et på forhånd aftalt lånebeløb.
  • Skyldig A-skat/AM-bidrag, som samles under posten anden gæld i regnskabet.
  • Anden gæld, som ud over A-skat/AM-bidrag kan bestå af ikke-betalte omkostninger f.eks. reklameomkostninger, revisorhonorar eller benzinregninger.

I regnskabet registreres de kortsigtede forpligtelser under passiver. Det er kun de beløb, som forfalder inden for ét år fra balancetidspunktet.

Likviditet og kortfristede forpligtelser

En virksomheds likviditet er et udtryk for, om en virksomhed er i stand til at betale sine udgifter, altså de kortfristede forpligtelser. Jo højere en virksomheds likviditet er, desto bedre er virksomheden rustet til at betale sine forpligtelser, som f.eks regninger og moms.

En måde at holde styr på en virksomheds likviditet, er at beregne virksomhedens likviditetsgrad, da den kan give et indtryk af, om der er nok likviditet i virksomheden, og derfor om de kan betale deres kortsigtede forpligtelser.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage