Billypedia>Hvad er kortfristede forpligtelser?

Hvad er kortfristede forpligtelser?

Kortfristede forpligtelser er den gæld, som man forventer at have tilbagebetalt inden for ét år. Disse forpligtelser består blandt andet af udestående til:

  • Leverandører, som også kaldes for varekreditorer. Det er den gæld virksomheden har til leverandører i forbindelse med indkøb af vare eller services.
  • Momsgæld, som er salgsmomsen minus købsmomsen.
  • En konto til private udlæg for medarbejdere.
  • En kassekredit, som giver virksomheden ret til at hæve op til et på forhånd aftalt lånebeløb.
  • Skyldig A-skat/AM-bidrag, som samles under posten anden gæld i regnskabet.
  • Anden gæld, som ud over A-skat/AM-bidrag kan bestå af ikke-betalte omkostninger f.eks. reklameomkostninger, revisorhonorar eller benzinregninger.

I regnskabet registreres de kortsigtede forpligtelser under passiver. Det er kun de beløb, som forfalder inden for ét år fra balancetidspunktet.

I forbindelse med optagelse af lån er virksomhedens evne til at skabe likviditet væsentlig dvs. pengestrømsopgørelsen (cash-flow). Likviditeten har betydning for virksomhedens evne til at tilbagebetale gæld, muligheden for at udbetale udbytte til ejerne samt vækstmuligheder.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage