Gældsforpligtelser - Hvad er gældsforpligtelser?

Gældsforpligtelser - Hvad er gældsforpligtelser? | Billy Regnskabsprogram

Vil du have hjælp med at holde styr på gældsforpligtelserne i din virksomhed? Det kan vi hjælpe med. Prøv Billy gratis.

Med kortfristede og langfristede gældsforpligtelser vurderes virksomhedens evne til at indfri sine forpligtelser, det vil sige virksomhedens evne til at betale til tiden, for derved at undgå gæld.

Gældsforpligtelser står angivet som passiver i regnskabet, som altså er udestående, virksomheden har med kreditorer, og som skal opgøres i den samlede balance vedrørende virksomhedens økonomi.

Hvad er langfristede gældsforpligtelser?

Når virksomheden investerer i maskiner og inventar, er der typisk tale om langfristet gæld. En langsigtet gældsforpligtelse betegnes ved, at man har over et år til at betale det skyldige beløb. I forhold til maskiner beregner man f.eks hvor lang levetid maskinen typisk vil have, og beregner gæld herefter. I forhold til inventar holder diverse kontorartikler også forholdsvis længe. Her er det derfor effektivt at optage et langsigtet lån på 2-4 år.

På den måde giver langfristede gældsforpligtelser lidt mere luft i budgettet og gør det muligt at investere i forskellige opgraderinger til virksomheden, mens man fleksibelt kan betale det fulde beløb for disse goder tilbage over længere tid. Dog skal man tænke på disse indkøb som investeringer, som kan hjælpe med at skabe effektiv produktion eller øge omsætningen.

Hvad er kortfristede gældsforpligtelser?

Kortfristet gæld består typisk i kassekredit, moms eller leverandørgæld. Disse betegnes som kortfristet, fordi de betales inden for et år. Moms indberettes hver måned, hvert kvartal eller hvert halve år, og der er kortfristede betalingsfrister for moms.

Med en kassekredit afvikler man løbende med indbetalinger på din virksomheds konto, som på den måde afbetaler kassekreditten til pengeinstituttet. I forhold til leverandørgæld er der tale om forskellige aftaler, typisk en netto på 8 dage, 30 dages netto eller løbende måned + 15 dages netto.

Gældsforpligtelser og likviditet

Et andet udtryk der er vigtigt i forbindelse med gældsforpligtelser er likviditet. Virksomhedens likviditet siger nemlig noget om, hvor gode virksomheden er til at betale sine kortfristede gældsforpligtelser. Dette er noget særligt investorer holder øje med, for at vurdere om en virksomhed er værd at investere i. 

Jo bedre likviditet man har som virksomhed, jo bedre mulighed har man også for at låne og lave gode samarbejdsaftaler. Så snart man har dårlig likviditet, begynder dørene så småt at lukke sig og det bliver sværere at optage lån samt noget nær umuligt at finde en investorer. Derfor er det vigtigt at have et godt overblik over sine gældsforpligtelser, og aldrig låne mere end man kan håndtere at betale tilbage.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage