Omsætning - Hvad er omsætning?

Omsætning dækker over de samlede indtægter for en virksomhed i en bestemt periode. Det vil typisk være indtægter fra fakturerede salg eller ydelser, men det kan også være indtægter fra investeringer.

Med Billy Regnskabsprogram har du altid overblik over omsætning, omkostninger og overskud i din virksomhed. Prøv Billy gratis

Da omsætning kun vedrører virksomhedens indtægter, siger den ikke noget om, hvordan virksomheden klarer sig rent økonomisk. Af samme årsag er det nødvendigt også at kigge på andre nøgletal for at give et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation.

Hvordan beregner man omsætning?

For at beregne omsætningen i din virksomhed, skal du gange salgsprisen på de solgte produkter eller ydelser med hvor mange enheder, der er solgt. Har du indtægter fra investeringer, skal disse lægges oveni, da omsætning afspejler alle virksomhedens indtægter undtagen de finansielle indtægter. 

Hvad er forskellen på omsætning og overskud?

Hvor omsætningen kun siger noget om virksomhedens indtægter, siger overskud noget om fortjenesten i en given periode, altså omsætningen fratrukket omkostningerne. En virksomhed kan altså sagtens have en høj omsætning, uden at lave et overskud.

Har du en virksomhed med høje faste omkostninger og variable omkostninger, vil det altså ikke kunne ses i din omsætning. Derfor er det nødvendigt ikke at kigge isoleret på en virksomheds omsætning, hvis du ønsker et retvisende billede af virksomhedens økonomi. I stedet kan du fx kigge på centrale nøgletal som overskudsgrad eller nulpunktsomsætning, når du skal evaluere hvordan virksomheden klarer sig økonomisk. 

Hvordan kan man bogføre omsætning?

Danske virksomheder skal ifølge bogføringsloven bogføre alle økonomiske aktiviteter samt opbevare dokumentation i 5 år. Når du skal bogføre omsætningen i din virksomhed, er der tre forskellige indtægtskriterier, du kan bogføre efter: 

  • Faktureringskriteriet: Ved denne metode bogfører og fakturerer du salget som en indtægt med det samme.
  • Produktionskriteriet: Ved denne metode bogfører du salget i takt med at produktionen færdiggøres. 
  • Betalingsprincippet: Ved denne metode bogfører du salget, på den dato hvor du modtager betaling for varen eller ydelsen.

De fleste virksomheder anvender faktureringskriteriet, men uanset hvilken metode du anvender, skal du i årsrapporten informere om dit valg under "anvendt regnskabspraksis". 

Hvordan anvendes omsætning i årsregnskabet?

Når virksomheder laver deres årsregnskab, står omsætningen typisk angivet uden moms, hvilket går under betegnelsen nettoomsætning. Det er dog ikke alle virksomheder der er forpligtet til at offentliggøre deres omsætning. Virksomheder der hører under regnskabsklasse B og C kan nøjes med at offentliggøre deres bruttofortjeneste. Bruttofortjenesten er virksomhedens omsætning uden moms fratrukket de direkte omkostninger. 

Det er vigtigt, at virksomheder periodiserer omsætningen korrekt, så omsætningen bliver regnet med i det rigtige regnskabsår. Bliver det ikke gjort, vil det give et misvisende billede af virksomhedens økonomi. Hvis du er i tvivl om periodiseringer, kan du søge hjælp hos en revisor eller en bogholder

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage