Pil tilbage til Billypedia

Hvad er et overskud?

Hvad er et overskud?

Et overskud betegner et positivt resultat i resultatopgørelsen, når virksomhedens omkostninger er blevet trukket fra.

Resultatet beregnes som en positiv eller negativ forskel mellem indtægter og udgifter. Et overskud beskriver med andre ord et plus på virksomhedens bundlinje, hvorimod et underskud beskriver et minus.

Overskuddet kan anvendes til at dække øvrige omkostninger i virksomheden og bidrage til udbetaling af løn, som kan tilfalde ejeren og eventuelle medarbejdere i virksomheden.

Læs mere om emnet under overskudsgrad.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Billy regnskabsprogram crying logoBilly regnskabsprogram logoBilly regnskabsprogram happy logo

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.