Hvad er et overskud?

Et overskud betegner et positivt resultat, når virksomhedens omkostninger er trukket fra virksomhedens omsætning. Et overskud er derfor det modsatte af et underskud. Et underskud er derimod et negativt resultat, når virksomhedens omkostninger er større end virksomhedens omsætning.

Et overskud beskriver med andre ord et plus på virksomhedens bundlinje, hvorimod et underskud beskriver et minus. Overskud sammenholdes med termer som profit og fortjeneste.

Hvad kan overskuddet anvendes til?

Når en virksomhed har et overskud, er det ejernes andel. Det vil sige, at det er op til ejerne af virksomheden at beslutte, hvad overskuddet skal gå til.

Det man kan anvende overskuddet til er at dække øvrige omkostninger i virksomheden, dække tidligere underskud eller bidrage til udbetaling af ekstra løn, som kan tilfalde ejerne og eventuelle medarbejdere i virksomheden.

Skal man betale skat af et overskud i en enkeltmandsvirksomhed?

Ja, det skal man. Hvis man har en enkeltmandsvirksomhed, skal man betale B-skat af overskuddet. Det er derfor vigtigt, at du laver en forskudsregistrering på SKATs hjemmeside. Her skal du angive, om du forventer et overskud eller et underskud i det kommende år.

Hvis du eksempelvis har angivet et forventet overskud hos SKAT, men ikke når det forventede overskud, vil du få udbetalt det overskydende skat. Har du derimod fået et større overskud end forventet, skal du betale restskat.

Er din virksomhed et ApS eller A/S skal du også betale skat af dit selskabs overskud. Her skal du betale selskabsskat, som du én gang årligt indberetter i din selvangivelse. Når man er ejer af et ApS eller A/S, betaler man altså skat af virksomhedens indtægter.

Hvad viser overskudsgraden?

Overskudsgraden viser, hvor stor en procentdel af virksomhedens omsætning, der bliver til overskud, når omkostningerne er trukket fra. Overskudsgraden kan bruges til at vurdere virksomhedens udvikling gennem tiden.

Formel for overskudsgraden:

  • Overskudsgrad = Resultat før renter x 100 / Nettoomsætning

Læs mere om emnet under overskudsgrad.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage