Profit - Hvad er profit?

Profit er et regnskabsterm der er udtryk for et overskud eller en fortjeneste. Det betyder, at en given økonomiske aktivitet har formået at have flere indtægter end udgifter.

Få et komplet overblik over indtægter og udgifter i din virksomhed i Billy regnskabsprogram. Prøv Billy gratis.

Profit sammenholdes med termer som overskud og fortjeneste, der alle er udtryk for et positivt resultat som kommer ud af en økonomisk aktivitet.

Hvordan beregnes profit?

Profit beregnes ved at trække udgifterne fra indtægterne, eller med andre ord at trække omkostningerne fra omsætningen. Er resultatet positivt betyder det, at virksomheden har profit, og derved har formået at skabe et positivt resultat. 

Omsætning - omkostninger = profit

Hvordan øger man profit?

For at få profit kræver det, at din omsætning er højere end dine omkostninger. Det er vigtigt at prisfastsætte dine varer eller ydelser og bestemme produktionsmængden på en måde der giver højest mulig profit. Dette kaldes også profitmaksimering. Bestemmelsen af dette afhænger meget af hvilken industri din virksomhed opererer i.

Der findes en række nøgletal der kan måle hvor profitabel din virksomhed er. Du kan fx finde din virksomheds profitmargin, der måler i hvor høj grad din virksomhed genererer profit ud fra hver krone der er omsat for. 

Hvad kan profit bruges til?

Hvis din virksomhed har profit, betyder det, at din virksomhed er profitabel, og virksomheden derved har et ekstra rådighedsbeløb. Profit kan bruges til at tilbagebetale gæld og lån, udbetales som løn eller til investering i aktier der vil have en positiv effekt på længere sigt. Det kan også bruges til at investere i virksomhedens produktion for at optimere denne.

Skat af profit i personligt ejet virksomheder

Har du en personligt ejet virksomhed som en PMV eller en enkeltmandsvirksomhed, skal du betale skat af virksomhedens profit, på samme måde som du bliver beskattet af din personlige indkomst. Profitten anses altså som din løn og skal skrives på din forskudsopgørelse. Du betaler B-skat af virksomhedens forventede profit. 

Skat af profit i selskaber

For selskaber såsom aktieselskaber eller anpartsselskaber skal der betales selskabsskat af det skattepligtige overskud. Det skyldes at et selskab betragtes som en selvstændig juridisk enhed. I år 2022 er selskabsskatten på 22%. 

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage