Prisfastsættelse - Hvad er prisfastsættelse?

Prisfastsættelse er en metode der bliver brugt, når en virksomhed skal sætte den optimale pris på en given vare eller ydelse.

Ejer du en virksomhed? Så kan vi hjælpe med at holde styr på regnskabet. Prøv gratis Billy Regnskabsprogram.

Hvis du har en virksomhed med et formål om at sælge varer eller ydelser, er det vigtigt at disse er prissat rigtigt. Prisen på varer og ydelser afhænger af mange ting. Der er fx forskel på hvad ting koster, alt efter hvilket marked du befinder dig på, samt hvilket land du skal sælge i.

For at finde ud af hvordan du skal prissætte din virksomheds varer eller ydelser, kan du benytte tre prisfastsættelsesmetoder, der kan hjælpe med at komme frem til den bedste priskalkulation. Disse tre metoder er efterspørgselsbaseret, konkurrencebaseret og omkostningsbaseret prisfastsættelse. 

Efterspørgselsbaseret prisfastsættelse

Ved brug af denne metode, kan du udregne et produkts prisfølsomhed, også kaldet for priselasticitet. Priselasticitet udtrykker, hvor meget en prisændring har betydning for antallet af salg af den pågældende vare. Du kan altså matematisk udregne, hvad du kan tage for en vare, uden at risikere at efterspørgslen falder.

En anden efterspørgselsbaseret metode, er af mere psykologisk karakter, og går ud på at sætte prisen nogle få ører lavere end normalprisen, som fx 99,95 kr. i stedet for 100 kr. Dette får prisen til at fremstå mere attraktiv, end den egentlig er. Denne metode kan også kaldes for psykologisk prisfastsættelse, og kan kombineres med de andre metoder.

Konkurrencebaseret prisfastsættelse

Denne metode går ud på, at du laver prissætning af dine produkter, baseret på hvordan dine konkurrenter prissætter. Ulempen ved dette er, at du kontinuerligt skal holde øje med dine konkurrenter og deres adfærd. Yderligere skal du være opmærksom på risikoen for priskrig

Priskrig kan opstå, hvis konkurrerende virksomheder konsekvent bliver ved med at ændre deres priser, baseret på modpartens prissætning. 

Både efterspørgselsbaseret og konkurrencebaseret prisfastsættelse falder også ind under det, man kan kalde markedsbaseret prisfastsættelse eller værdibaseret prisfastsættelse. Det handler i bund og grund om, hvad dine kunder er villige til at betale for dit produkt, med udgangspunkt i markedet og dine konkurrenters priser.

Omkostningsbaseret prisfastsættelse

Denne metode er mere lige til. Her skal du finde dine variable omkostninger pr. enhed. 

Variable omkostninger er de omkostninger, der direkte bliver påvirket af produktionen og salget, som fx materialer og fragt. Altså hvad det har kostet at producere og sælge produktet. Derefter tillægges den ønskede profit, som fx kunne være 20%.

Et eksempel på en sådan prisfastsættelse kunne se således ud:

Variable omkostninger pr. enhed = 10 kr. 

Ønsket profit = 20%

Prissætningen for den pågældende vare ville da være = 12 kr.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage