Variable omkostninger - Hvad er variable omkostninger?

Variable omkostninger er omkostninger, der er bestemt direkte af salgets størrelse og sammensætning fx råvarer, energi og transport. 

Variable omkostninger varierer i forhold til mængden af de produkter eller tjenester, som en virksomhed producerer eller sælger. Det betyder, at variable omkostninger er omkostninger, som ikke er faste og ændrer sig i takt med produktionen eller salget.

Hold styr på din virksomheds variable omkostninger med regnskabsprogrammet Billy. Prøv gratis nu.

Variable omkostninger er en vigtig del af enhver virksomheds økonomi. At forstå forskellen mellem variable og faste omkostninger er nøglen til at forstå, hvordan man kan optimere prissætningen og forbedre virksomhedens rentabilitet.

Hvad er forskellen på variable omkostninger og faste omkostninger?

Variable omkostninger afhænger direkte af aktiviteten i din virksomhed. Hvis du har en produktionsvirksomhed, vil du typisk have større variable omkostninger i perioder, hvor du producerer meget. Hvis du har en salgsvirksomhed, vil du have flere variable omkostninger, når virksomheden oplever højsæson i salg. 

Faste omkostninger er derimod uafhængige af aktivitetet i virksomheden, hvilket betyder, at hvis du producerer eller sælger mindre i en periode, så vil dine faste omkostninger forblive de samme. Dog har aktiviteten i virksomheden selvfølgelig en betydning for de faste omkostninger på længere sigt, hvis man fx vokser ud af sit lager og dermed skal finde et større lager, som har en højere husleje. 

Eksempler på variable omkostninger

I en produktionsvirksomhed kan variable omkostninger fx være udgifter til råvarer, el-forbrug samt arbejdstimer. I en salgsvirksomhed kan variable omkostninger fx være fragt.

Eksempler på faste omkostninger

Faste omkostninger inkluderer for eksempel husleje, lønninger til fastansatte medarbejdere og forsikringspræmier.

Betydningen af variable omkostninger for prissætning

Når en virksomhed fastsætter prisen på et produkt eller en tjeneste, er det vigtigt at tage højde for de variable omkostninger. Det betyder, at virksomheden skal tænke på, hvor meget det koster at producere eller levere en ekstra enhed af produktet eller tjenesten, og derfra fastsætte prisen.

Hvis de variable omkostninger er for høje i forhold til prisen, kan det betyde, at virksomheden ikke vil tjene penge på produktet eller tjenesten. Omvendt kan lave variable omkostninger betyde, at virksomheden kan sælge produktet eller tjenesten til en lavere pris og stadig tjene penge.

Når man skal lave en prisfastsættelse på sine varer, kan man med fordel se på priselasticitet, som er en udregning af den idéelle prissætning ift. udbud og efterspørgsel.

Variable omkostninger og produktion: Producere selv eller outsource produktionen?

Variable omkostninger kan også være en vigtig faktor i beslutningen om at producere eller outsource produktionen af et produkt. Hvis de variable omkostninger ved at producere produktet internt er for høje, kan det være mere rentabelt at outsource produktionen til en ekstern leverandør.

3 vækstkurver for variable omkostninger

Når man arbejder med variable omkostninger, så findes der forskellige måder, som de variable omkostninger udvikler sig ift. produktionen eller salget. Variable omkostninger kan opdeles i tre kategorier: proportionale, degressive og progressive.

Proportionale variable omkostninger

Proportionale variable omkostninger ændrer sig forholdsmæssigt i samme takt som afsætningen eller produktionen stiger. Dette betyder, at hvis produktionsniveauet fordobles, fordobles de proportionale variable omkostninger også. Eksempler på proportionale variable omkostninger inkluderer råmaterialer og direkte arbejdskraft.

Degressive variable omkostninger

Degressive variable omkostninger ændrer sig forholdsmæssigt mindre end afsætningen eller produktionen og bidrager derfor til lavere variable enhedsomkostninger. Omkostninger er degressivt variable, fordi produktionen bliver mere effektiv, når større mængder produceres. Eksempler på degressive variable omkostninger inkluderer for eksempel fragtomkostninger og indkøb af forbrugsvarer.

Progressive variable omkostninger

Progressive variable omkostninger ændrer sig forholdsmæssigt mere end afsætningen eller produktionen, hvilket bidrager til højere variable enhedsomkostninger. Omkostninger er progressivt variable, fordi en større produktion fører til højere omkostninger i forbindelse med produktionsprocessen. Eksempler på progressive variable omkostninger inkluderer for eksempel maskinvedligeholdelse og reparationer. Det kan også være grundet høje fejlrater og overtidstillæg i travle perioder.

Hvad er variable enhedsomkostninger?

Variable enhedsomkostninger er en udregning af variable omkostninger for én enhed baseret på de totale variable omkostninger i forhold til afsætningen.

For at beregne de variable enhedsomkostninger skal virksomheden opdele de samlede variable omkostninger med antallet af producerede enheder. Dette vil give virksomheden en ide om, hvor meget det koster at producere hver enhed, og hjælpe med at fastsætte en passende pris.

Betydningen af variable omkostninger for virksomhedens rentabilitet og konkurrenceevne

Variable omkostninger spiller en afgørende rolle for enhver virksomhed, der producerer eller leverer en vare eller tjeneste. Ved at forstå, hvordan de variable omkostninger påvirker prissætningen og produktionen, kan en virksomhed træffe mere velinformerede beslutninger og opnå større rentabilitet og konkurrenceevne.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage