BillypediaHvad er variable omkostninger?

Hvad er variable omkostninger?

Variable omkostninger er omkostninger, der er bestemt direkte af salgets størrelse og sammensætning fx råvarer, energi og transport. De varierer derfor efter salget og kan derfor ikke kategoriseres som faste omkostninger.

Variable enhedsomkostninger er en udregning af variable omkostninger for én enhed baseret på de totale variable omkostninger i forhold til afsætningen.

Vi gennemgår her, hvordan variable omkostninger beregnes og bogføres.

Men først lidt om, hvordan variable omkostninger kan opdeles i forskellige typer.

Typer af variable omkostninger

For at kunne holde styr på, hvad pengene går til, kan variable omkostninger inddeles i tre forskellige typer:

Proportionale variable omkostninger
Variable omkostninger, der forholdsmæssigt ændrer sig i samme takt som afsætningen.

Degressive variable omkostninger
Variable omkostninger, der ændrer sig forholdsmæssigt mindre end afsætningen og bidrager til lavere variable enhedsomkostninger. Fx pga. kvantumsrabat hos leverandører.

Progressive variable omkostninger
Variable omkostninger, der ændrer sig forholdsmæssigt mere end afsætningen, som bidrager til højere variable enhedsomkostninger. Fx pga. høje fejlrater og overtidstillæg i travle perioder.

Hvordan bogfører man variable omkostninger?

Det er ikke meget anderledes at bogføre variable omkostninger end almindelige omkostninger. De skal blot under et bestemt forhold i bogføringen, så de er lette at genkende til årsregnskabet. Så i din egen bogføring skal de have egen markering og stå sammen med alle andre omkostninger, mens de i årsregnskabet skal stå for sig selv. Spørg en revisor til råds, hvis du er i tvivl.

Hvordan regner man variable omkostninger ud?

Der er desværre ikke nogen let vej til at regne de variable omkostninger ud, men tilgangen er ligetil.

Du finder alle udgifter i forbindelse med salget, og lægger de tal sammen. Så har du de variable omkostninger i forbindelse med det specifikke salg. Du kan også vælge at regne de variable omkostninger ud for et kvartal, eller et projekt eller noget tredje. Så har du et sammenligningsgrundlag til næste gang.

Hvor finder man variable omkostninger?

De variable omkostninger ligger under dine betalte regninger - men du er selv nødt til at lave arbejdet med at finde ud af, hvad der er almindelige omkostninger, og hvad der er variable omkostninger. De skal nemlig posteres forskelligt i dit regnskabsprogram. Egentlig er det ikke vigtigt før årsregnskabet, men du sparer dig selv mange arbejdstimer ved løbende at holde styr på omkostningerne frem for at udskyde det til tiden op til årsregnskabet.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage