Enhedsomkostninger - Hvad er enhedsomkostninger?

Enhedsomkostninger er de gennemsnitlige omkostninger, der er forbundet med produktionen af en enhed, som en vare eller ydelse. 

Med regnskabsprogrammet fra Billy kan du nemt få overblik over din virksomheds omkostninger. Prøv Billy gratis.

Enhedsomkostninger bruges ofte til prissættelse af en virksomheds produkter eller tjenester. Yderligere kan enhedsomkostninger give en forståelse omkring, hvor virksomheden eventuelt kan mindske omkostninger

Hvordan beregnes enhedsomkostninger?

Når enhedsomkostninger skal beregnes, skal der bruges to komponenter: variable omkostninger og faste omkostninger. 

Variable omkostninger er de omkostninger, der kan ændre sig i takt med produktionsniveauet, som f.eks. råvareomkostninger eller løn til timelønnede medarbejdere. Faste omkostninger er de omkostninger, der modsat ikke ændre sig i takt med produktionsniveauet. Dette kan f.eks. være husleje, forsikringer eller løn til fastansatte. 

Enhedsomkostninger beregnes ved at dividere den samlede mængde af variable og faste omkostninger med antallet af producerede produkter. 

Eksempel på beregning af enhedsomkostninger

Et eksempel på en beregning af enhedsomkostninger i en produktionsvirksomhed kunne se således ud: 

Virksomheden producerer 1.000 stole med samlede omkostninger på 100.000 kr, hvor omkostningerne er fordelt på følgende måde. 

  • Råvarer: 50.000 kr. (variabel)
  • Lønninger: 30.000 kr. (fast / variabel)
  • Husleje: 10.000 kr. (fast)
  • Forsikringer: 10.000 kr. (fast)

Beregningen for enhedsomkostninger for denne virksomhed ville derfor se ud på følgende måde:

100.000 / 1.000 = 100 kr. pr. enhed

Enhedsomkostnignerne for en stol er derfor, i dette eksempel, 100 kr.

Hvad kan enhedsomkostninger bruges til?

Enhedsomkostninger kan være et nyttigt redskab for virksomheder, da det kan give en forståelse for, hvad der kan påvirke deres omkostninger, samt hvordan de kan optimere produktionen med henblik på at reducere omkostningerne.

Når virksomheden ved, hvad det koster at producere en enhed, kan det også være nemmere at prissætte produktet, med henblik på at skabe fortjeneste på salget.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage