Hvad er priselasticitet?

Priselasticitet er en beregning man kan lave, for at måle hvor pirsfølsomt et givent produkt er.

Er du i tvivl om hvordan du skal prissætte din virksomheds produkter? Få et overblik over de forskellige metoder at lave prisfastsættelse på.

Priselasticitet bruges typisk i forbindelse med prisfastsættelsen af et produkt, for at finde ud af hvor meget en virksomhed kan tillade sig at tage for produktet, uden at det går ud over efterspørgslen. Metoden priselasticitet hører derfor under efterspørgselsbaseret prisfastsættelse. 

På den måde kan en virksomhed bruge priselasticitet som et værktøj, til at optimere deres profit fra salg af produkter. 

Hvordan beregnes priselasticitet?

Priselasticiteten beregnes ved at tage den procentvise ændring i efterspørgslen af et produkt og dividere det med den procentvise ændring i prisen

Et eksempel på dette kunne lyde således: 

En varer der koster 12 kr. nedsættes til 10 kr., hvilket er en prisændring på 20%. Dette resulterer i, at antallet af afsatte varer stiger fra 200 til 250 stk., hvilket svarer til en mængdeændring til 25%. 

Formlen for priselasticitet i denne beregning vil derfor se ud som følgende:

25 / 20 = 1,25

Priselasticiteten for dette produkt er derfor 1,25. 

Hvad betyder priselasticiteten?

Ud fra resultatet af beregningen, kan det ses om produktet er prisfølsomt eller ej, eller elastisk og uelastisk. Dette kan ses ud fra hvor langt resultatet er fra 1, som er neutralelastisk. 

Elastisk: Hvis resultatet af et produkts priselasticitet er større end 1, er efterspørgslen elastisk, hvilket vil sige, at produktet er prisfølsomt. Dette betyder, at prisændringer for produktet vil påvirke efterspørgslen. Jo højere resultatet af priselasticiteten er, jo mere prisfølsomt er det givne produkt. 

Produkter med en høj elasticitet, er ofte de produkter der kan erstattes af andet, eller helt undværes.

Uelastisk: Hvis resultatet af et produkts priselasticitet er mindre end 1, er efterspørgslen uelastisk, hvilket vil sige at produktet er mindre prisfølsomt. Dette betyder omvendt, at en ændring i produktets pris, ikke vil have stor betydning for efterspørgslen. 

Dette er typisk tilfældet for produkter, der ikke kan erstattes eller undværes, som f.eks. mælk, æg eller benzin. 

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage