Hvad er periodiseringer?

En periodisering er en fordeling af en indtægt eller udgift på et eller flere indkomstår. Ved at periodisere opnår man det bedst mulige resultat i hver bogføringsperiode. Aktive periodiseringer skal dokumenteres i årsregnskabet. Indtægter og udgifter man har periodiseret, skal vedlægges som bogføringsbilag. Periodiseringer kan bruges til at skabe et overblik af fortiden eller til at forventingsafstemme fremtiden, samt til planlægning af budgetter. På den måde ved man, hvor mange penge der skal bruges, og hvor de skal placeres.

Regler for indtægter og udgifter

Reglementet om periodisering bestemmer, i hvilket indkomstår indtægter og udgifter bør anbringes i. En fordeling af indtægter eller udgifter over flere indkomstår kan også være en nødvendighed. Det kan skyldes, at ens virksomhed modtager betaling eller skal betale via en faktura, der dækker flere regnskabsår. I så fald er det vigtigt for opdelingen og at placere skatten i det korrekte år. Her påvirkes periodiseringerne af de enkelte indkomstårs beskatningsregler, da de kan ændres fra år til år. Det er her vigtigt at huske, at medregne moms på første fakturadato.

Indtægten skal medregnes ved opgørelsen af indkomsten på tidspunktet for den endelige afslutning på handlen. Den dato er beskatningstidspunktet. Købstidspunkt og faktureringstidspunkt kan kollidere og blive til beskatningstidspunktet. Udgiften skal aktiveres og påvirker derefter indkomstopgørelsen ved forpligtelse til betaling af et beløb, som derved bliver til beskatningstidspunktet.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Billy regnskabsprogram crying logoBilly regnskabsprogram logoBilly regnskabsprogram happy logo

Billy Regnskabsprogram og laptop frontpage billede

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.