Periodisering - Hvad er periodisering?

Periodisering går ud på at fordele en indtægt eller udgift over de regnskabsår som den vedrører, uanset hvornår betalingstidspunktet finder sted. 

Få lavet et lækkert og professionelt årsregnskab i Billy uanset hvilken virksomhedstype du har. Lav dit årsregnskab i Billy.

Formålet med periodisering er at bogføre det mest korrekte resultat for hver periode, og dermed få et mere retvisende billede af virksomhedens regnskab.

Hvornår bruger man periodisering?

Man skal periodisere, hvis en indtægt eller udgift vedrører flere regnskabsår, så indtægten eller udgiften regnes med i den rigtige regnskabsperiode. Det gælder bl.a. abonnementer, klippekort, leasingaftaler og forudbetalte projekter. Det underliggende princip er, at udgifter og indtægter skal føres ind i de regnskabsår, som de indtræffer, frem for der hvor betalingen finder sted. 

Eksempel på periodisering af udgifter

Hvis du har et årsabonnement på Billy Regnskabsprogram, skal denne udgift periodiseres. Lad os antage, at du tegner et premium abonnement d. 1 juli 2022 og betaler 2940 kr., og at din virksomhed følger det almindelige kalenderår (1. januar – 31. december). Derved får du nytte af abonnementet 6 måneder af regnskabsåret 2022, og 6 måneder i regnskabsåret for 2023. Derfor skal 6/12 = 1470 kr. af udgiften indregnes i regnskabsåret for 2022, og resten i regnskabet for 2023. 

Eksempel på periodisering af indtægter

Lad os antage, at du har en frisørvirksomhed der sælger forudbetalte klippekort. En kunde køber et klippekort til 10 klipninger d. 1 januar 2022, men bruger kun 4 klip i 2022. Det betyder, at kun de 4 klip skal indtægtsføres i regnskabsåret for 2022, også selvom betaling og fakturering for hele beløbet er sket d. 1. Januar 2022. De ubrugte klip skal overføres til næste regnskabsperiode, indtil kunden har brugt alle klip og ydelsen er gennemført. 

Er periodisering et lovkrav?

Som udgangspunkt skal du anvende periodisering, hvis en indtægt eller udgift strækker sig over flere regnskabsperioder. Hvis du skal udarbejde årsregnskab, er det et lovkrav at anvende periodisering. Periodisering er nemlig en del af de ti grundlæggende forudsætninger i årsregnskabsloven.

Hvordan bogføres en periodisering?

Når du skal bogføre en periodisering, skal du sørge for kun at bogføre indtægter eller udgifter i den regnskabsperiode, som indtægten eller udgiften vedrører. Når man skal bogføre periodiseringer i praksis arbejder man med en konto under balancen, og når den næste periode indtræffer tilbagefører man beløbet fra balancekontoen til resultatopgørelsen. Vi har lavet en supportartikel om hvordan du bogfører og håndterer periodiseringer i Billy.

Periodisering og moms

Moms periodiseres ikke, da moms altid følger tidspunktet for fakturering. Når du skal periodisere en indtægt eller udgift, skal du altså ikke periodisere momsen over de regnskabsår, hvor indtægten eller udgiften indtræder. Moms betales og bogføres altså i den periode hvor udgiften finder sted, hvilket gør periodisering nemmere at forholde sig til.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage