BillypediaHvad er langsigtede forpligtelser?

Hvad er langsigtede forpligtelser?

Langsigtede forpligtelser er den gæld, som man ikke forventer at indfri inden for ét år. Det vil sige, at løbetiden på denne type gæld er mere end et år. Det kan være banklån til virksomhedens drift, selskabsskat, lån til køb af maskiner, biler og andet inventar.

Afvikling af langsigtede investeringer

Man afvikler gælden løbende via afdrag til kreditor, og man betaler samtidig de tilskrevne renter, som løber på i tilbagebetalingsperioden. Kreditor er altså långiver og fastsætter lånebeløb, afdrag, renter og tilbagebetalingsperioden. Der kan selvfølgelig forhandles med kreditor om vilkårene, hvor den sikkerhed man kan stille for tilbagebetaling har afgørende betydning. Det kan være sikkerhed i aktiver f.eks. ejendomme eller aktier. Når virksomheden optager lån, så er virksomhedens evne til at skabe likviditet også betydningsfuld dvs. pengestrømsopgørelsen (cash-flow). Likviditeten siger noget om virksomhedens evne til at tilbagebetale gæld, muligheden for at udbetale udbytte til ejerne og vækstmuligheder.

regnskabet registreres de langfristede forpligtelser under passiver. Det er kun de beløb, som forfalder senere end ét år fra balancetidspunktet. Det betyder, at det kommende års afdrag på de langsigtede forpligtelser hører under kortfristet gæld. Desuden oplyses det i noterne, hvor stor en del af de langsigtede forpligtelser, der skal tilbagebetales efter 5 år fra balancetidspunktet.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage