Langsigtede forpligtelser - Hvad er langsigtede forpligtelser?

Langsigtede forpligtelser er de gældsforpligtelser, som virksomheden ikke forventer at indfri inden for ét år.

Vil du have hjælp med at holde styr på de langfristede forpligtelser i din virksomhed? Det kan vi hjælpe med. Prøv Billy gratis.

Det vil sige, at løbetiden på denne type gæld er mere end et år. Det kan f.eks være banklån til virksomhedens drift, selskabsskat, lån til køb af maskiner, biler og andet inventar.

Hvordan afvikles langsigtede forpligtelser?

Man afvikler gælden løbende via afdrag til kreditor, og man betaler samtidig de tilskrevne renter, som løber på i tilbagebetalingsperioden. Kreditoren er altså långiver og fastsætter lånebeløb, afdrag, renter og tilbagebetalingsperioden.

Der kan selvfølgelig forhandles med kreditor om vilkårene, hvor den sikkerhed der kan stilles for tilbagebetaling har afgørende betydning. Det kan være sikkerhed i aktiver, som f.eks. ejendomme eller aktier.

Når virksomheden optager lån, så er virksomhedens evne til at skabe likviditet også betydningsfuld, dvs. pengestrømsopgørelsen (cash-flow). Likviditeten siger noget om virksomhedens evne til at tilbagebetale gæld, muligheden for at udbetale udbytte til ejerne og vækstmuligheder.

Hvordan bogføres langfristede forpligtelser?

I regnskabet registreres de langfristede forpligtelser under passiver. Det er kun de beløb, som forfalder senere end ét år fra balancetidspunktet. Det betyder, at det kommende års afdrag på de langsigtede forpligtelser hører under kortfristet gæld.

Desuden oplyses det i noterne, hvor stor en del af de langsigtede forpligtelser, der skal tilbagebetales efter 5 år fra balancetidspunktet.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage