Aktie - Hvad er en aktie?

En aktie er et værdipapir, som viser, at du ejer en andel i et selskab. Når du køber en aktie, er du aktionær i et selskab. Som aktionær har du ret til at få andel i selskabets overskud og udbytte, men det indebærer også risici. 

Ønsker du et overblik over de investeringsmuligheder, der kan give dine penge vokseværk? Vi giver dig et overblik over dine investeringsmuligheder

Aktierne skal være tilskrevet en værdi, hvor alle aktierne samlet repræsenterer summen af hele selskabets aktiekapital

Hvordan køber man aktier?

Der findes to forskellige typer aktier, noterede aktier og unoterede aktier. Hvis du køber en aktie i et børsnoteret selskab, er det en noteret aktie, som handles på en offentlig børs for eksempel NASDAQ i Danmark. Du kan handle med noterede aktier gennem de fleste banker eller handelsplatformen Nordnet. 

En unoteret aktie er en aktie, der ikke er reguleret på børsmarkedet. Unoterede aktier handles meget sjældent, fordi der kun er få ejere. 

Hvad er en aktiekurs?

Aktiekursen fortæller, hvor meget en aktie skal koste. Aktiens pris bestemmes ud fra udbud og efterspørgsel, og aktiekursen påvirkes også af faktorer såsom rygter/spekulationer, den generelle økonomiske situation samt selskabets resultater. 

Når aktiekursen på en aktie stiger, tjener du penge på aktien, og omvendt når den falder, taber du penge. Gevinsten eller tabet bliver dog først realiseret, når du sælger aktien. 

Hvilke aktieklasser findes der?

Der findes to aktieklasser, A-aktier og B-aktier, som hver især giver aktionærer forskellige rettigheder. Et selskab kan selv bestemme, om de ønsker at udstede A-aktier eller B-aktier. 

En A-aktie har ofte en større indflydelse og kan i nogle tilfælde give aktionæren en større medbestemmelse i virksomheden. En B-aktie har ofte færre stemmerettigheder end A-aktier, og giver derfor ikke aktionæren den store medbestemmelse i virksomheden.

Hvis et selskab har flere aktieklasser, skal du se i selskabets vedtægter, for at finde ud af hvordan fordelingen af udbytte af overskud vil ske. 

Beskatning af aktier

Det afkast du får på dine aktier, skal som udgangspunkt beskattes som aktieindkomst. Udbytte og gevinster af aktier skal altså ikke beskattes som almindelig indkomstskat. I 2023 skal du betale 27% i skat af de første 58.900 kr. i aktieindkomst, og overstiger din aktieindkomst det beløb, skal du betale 42%. Hvis du har haft tab ved salg af aktier, kan du trække det fra. 

Du har selv ansvaret for, at Skattestyrelsen får alle informationer om tab og gevinster ved salg af aktier. 

Investering i aktier gennem virksomhed

Hvis du ønsker at bruge virksomhedens overskud til at investere i aktier i andre selskaber, er det også muligt at investere i aktier gennem din virksomhed. Der er dog både fordele og ulemper ved at gøre dette, og for mange virksomheder, vil det ikke kunne betale sig grundet de administrative omkostninger. 

For at komme i gang med at investere i aktier via dit selskab, skal du have en LEI-kode (Legal Entity Identifier) og et virksomhedsdepot. Fordelen ved investering i aktier gennem et selskab er bl.a., at du beskattes ved selskabsskat (22%) og ikke aktieindkomst (27% eller 42%). En af ulemperne er dog, at du skal betale skat af dit afkast løbende istedet for ved realisering. 

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage