Hvad er værdipapir?

Værdipapirer er en fællesbetegnelse for papirer, der dokumenterer, at man ejer en andel af noget eller har tilgodehavende af en andel. Det er dermed en form for et bevis for et ejerskab. Værdipapirer er altså et finansielt instrument, som kan være forskellige investeringstyper, såsom aktierobligationer eller det kan være et investeringsbevis fra en investeringsfond.

Hvordan ser værdipapirer ud?

Før i tiden var et værdipapir et fysisk stykke papir, men i dag ligger de fleste værdipapirer online. Alle aktier noteret på danske børser er elektroniske. I værdipapiret vil ejerskabet fremgå, med værdien, aftalerne om fx rentesats og rettigheder.

Hvordan køber jeg værdipapirer?

Når du investerer, så køber du overordnet set værdipapirer. Det kan være investering i enten aktier, obligationer eller noget helt tredje. Der er risici ved investeringer, da kurser kan svinge. Derfor vil der være risiko for, at din investering taber værdi og inden du køber fx en aktie, kan det være en god idé om at orientere dig om, hvor stabil kursen er.

Hvis du køber værdipapirer skal det oplyses til SKAT. Køber du danske værdipapirer, så får SKAT automatisk oplysningerne herom. Men køber du udenlandske værdipapirer, så skal du selv oplyse købet til SKAT. Husk at gemme kvitteringen for købet af værdipapirer, da det kan være nødvendigt, hvis du skal sælge værdipapirer igen.

Hvis du køber værdipapirer i en virksomhed, så er man en af virksomhedens investorer. Men der kan også være institutionelle investorer, som investeringsbanker, pensionsfonde eller forsikringsselskaber, som investerer for deres kunder.

Hvordan sælger jeg værdipapirer?

Hvis man vil sælge sine værdipapirer, skal man være opmærksom på, om man skal betale skat af beløbet man sælger dem for. Dette vil betegnes som aktieindkomst, som der som udgangspunkt skal betales skat af.

Vil du have mest muligt ud af salget af værdipapirer, så gælder det om at sælge dem til en højere kurs, end den du købte dem til. Hvis du har haft tab af sine værdipapir, så skal det trækkes fra værdipapirets købsværdi ved salg. I Danmark holder finanstilsynet øje med, at handel med værdipapirer foregår efter dansk lovgivning. Du kan læse mere om køb og salg af værdipapirer på SKATs hjemmeside.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage